Zero emissie voertuigen
campagnebeeld zero emissie voertuigen

U kan een premie krijgen voor een nieuwe elektrische wagen of een nieuwe wagen op waterstof. De premie geldt voor alle zero-emissie-voertuigen. De premie bedraagt in 2018 maximaal 3.000 euro. Er is momenteel ruim voldoende budget beschikbaar.

De Vlaamse regering kondigde op 2-2-2018 een wijziging aan van de onderstaande voorwaarden en premiebedragen. De doelgroep zou uitgebreid worden naar vzw's en aanbieders van autodelen. De premiebedragen zouden in 2018 en 2019 even hoog blijven als in 2017 (dus max. 4000 euro premie). Deze nieuwe regeling is nog niet definitief goedgekeurd. De definitieve goedkeuring wordt verwacht in april 2018. Opgelet: De premie moet altijd binnen de 3 maand na inschrijving worden aangevraagd. Dus wacht niet om je te premie tijdig aan te vragen.

Algemene premievoorwaarden
 • De premie is er enkel voor natuurlijke personen. De premie geldt dus niet voor bedrijfswagens.
  • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eveneens een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bvb. BVBA, CVBA, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, NV, VOF, VZW). Ook bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie worden terugbetaald.

 • Zero-emissie leasingwagens komen ook in aanmerking voor de premie (dit is het geval voor eerste inschrijvingen vanaf 03/08/2017).
 • Ieder natuurlijk persoon heeft recht op maximaal één premie.
 • Het moet gaan om een nieuwe wagen die besteld is vanaf 1-1-2016.
 • De premie is er alleen voor
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
 • De premie is er uitsluitend voor 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen) of voertuigen met brandstofcellen (op waterstof). Elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen (range extender) komen niet in aanmerking (bvb. BMW i3 met range extender).
 • De wagen moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest.
 • U moet de wagen minstens drie jaar behouden.
 • U moet uw premie binnen de 3 maand na de eerste inschrijving bij de Dienst voor Inschrijving van voertuigen (DIV) online aanvragen (zie ‘Hoe de premie aanvragen'). Opgelet met demowagens. Wagens die gebruikt worden als demowagen, worden soms ook al ingeschreven bij DIV door de garagehouder en komen dus NIET in aanmerking voor de premie. Vraag dit steeds na bij de aankoop van een dergelijke wagen.

Enkel 100% elektrische wagens of wagens op waterstof van het type M1 en N1, komen in aanmerking.

 

De premie-aanvraag gebeurt  in 1 stap, binnen de 3 maand na de eerste inschrijving bij DIV.

De premie is afhankelijk van de cataloguswaarde van de wagen inclusief btw en daalt de komende jaren.

Een overzicht van de veelgestelde vragen over deze premie.

Een volledig correct ingediend dossier zorgt voor een snellere dossierbehandeling en een snellere uitbetaling van de premie. Vermijd alvast de volgende veelgemaakte fouten.

Wat is het voordeel van een milieuvriendelijke wagen? Welke wagens bestaan er? Waar kan je een elektrische wagen laden?