Wat zijn de eisen?

Wie vandaag  denkt aan bouwen, moet E-peil 50 of lager,  en een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorop stellen. Uiteraard zijn de eisen veel specifieker. Ze zijn onderverdeeld in drie grote groepen:

  • thermische isolatie: K-peil, U- en R-waarden;
  • energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie;
  • binnenklimaat: ventilatie en oververhitting.
EPB-eisen volgens datum bouwaanvraag

De specifieke eisen hangen af van datum waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding is ingediend (zie ontvangstbewijs gemeente of postbewijs bij aangetekende verzending).

De voornaamste wijzigingen vanaf 2018 zijn:

  • de invoer van het S-peil voor woongebouwen;
  • de K-peileis en de eis op de netto energiebehoefte voor verwarming vervallen voor woongebouwen;
  • strengere E-peileis, namelijk E40 voor woongebouwen;
  • ingrijpende energetische renovaties van woningen en niet-residentiële gebouwen moeten meer dan 15 kWh/m².jaar aan hernieuwbare energie voorzien.

Bekijk de EPB-eisentabel die overeenstemt met de periode waarbinnen de aanvraag of melding is ingediend:

U merkt dat de eisen ook afhankelijk zijn van de bestemming voor 1 januari 2017 (pdf) of vanaf 1 januari 2017 (pdf) van een gebouw of gebouwdeel en de  aard van de werken (pdf). Bij meerdere werkzaamheden binnen een bouwproject, wordt een dossier opgesplitst om de eisen per onderdeel te bepalen.

Bouw nu al BEN! Dan voldoet je gebouw aan het E-peil van 2021.

Vanaf 2017: EPB-eisen voor EPN-eenheden

Vanaf 2017 beschouwen we kantoren, scholen en gebouwen met een andere specifiek bestemming als niet-residentiële gebouwen. We noemen ze EPN-gebouwen: EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen.

De EPB-eisen voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 1 januari 2017, voor deze gebouwen, worden uitgebreid met een E-peileis en een minimum aandeel hernieuwbare energie. Die E-peileis hangt af van de functies die in het gebouw voorkomen.

Vanaf 2021: BEN voor nieuwbouw

Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen. Bouwaanvragen of meldingen zullen dan maximaal E30 als E-peil behalen.

Verstrengingspad-EPB-eisen-tot-2021

Om de twee jaar wordt een studie opgemaakt die nagaat of de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven. Indien nodig wordt het vooropgestelde pad bijgestuurd.