Oppervlakte en volume

Methode voor de berekening van beschermd volume en verliesoppervlakten 

doorsnede van het beschermde volume

Het beschermde volume en de warmteverliesoppervlakten van een gebouw of van een deel van een gebouw worden gemeten en berekend op basis van de buitenafmetingen.

 

 

 

 

 


De nota "Beschermd volume, verliesoppervlakten en andere oppervlakten in het kader van de energieprestatieregelgeving" (pdf, december 2014) beschrijft aan de hand van bouwdetails uit de praktijk, hoe u best te werk gaat bij het bepalen van het beschermde volume en de warmteverliesoppervlakten.