Decreet en besluiten

De energieprestatieregelgeving wordt gevormd door het Energiebesluit, het Energiedecreet en de Ministeriële Besluiten op deze pagina.

Decreet

De geconsolideerde versie van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
Hoofdstuk XI behandelt de regelgeving over de energieprestaties van gebouwen.

Decreetswijzigingen

Besluiten


Besluiten van de Vlaamse Regering

Besluitswijzigingen

Ministeriële besluiten

Wijzigingen aan ministeriële besluiten