EPB-evaluatie

De Vlaamse Regering moet regelmatig bepaalde aspecten van de energieprestatieregelgeving evalueren en, indien nodig, aanpassen:

  • minstens om de twee jaar de berekeningsmethode en de EPB-eisen;
  • minstens om de vier jaar de procedures en de administratieve lasten die de energieprestatieregelgeving met zich meebrengt.

Om de voorstellen uit de evaluatie te kunnen opnemen in de energieprestatieregelgeving is een wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en van het Energiebesluit van 19 november 2010 nodig.

Evaluatie 2017-2018

Deze evaluatie van de energieprestatieregelgeving behandelt de berekeningsmethode en de EPB-eisen.

Studie haalbaarheid energieprestatie-eisen voor residentiële gebouwen

Het VEA liet controleberekeningen van het E-peil uitvoeren op een nieuwe set van gebouwgeometrieën, afkomstig uit de energieprestatiedatabank. Op basis van een beperkt aantal (minstens 10) kostenoptimale en kostenefficiënte maatregelpakketten, afgeleid uit de vorige studies, werd voor de nieuwe geometrieën gecheckt of het geplande aanscherpingspad tot het BEN-niveau van E30 in 2021 haalbaar blijft.

Oudere EPB-evaluaties en bijhorende studies