Centraal examen voor toekomstige energiedeskundigen type A en type C

Wilt u werken als energiedeskundige A of C dan moet u eerst een erkende opleiding tot energiedeskundige type A of C afronden en vervolgens slagen voor een examen.

De opleidingsinstelling geeft na afloop van een lessenreeks de gegevens van de deelnemers door aan het VEA. Zodra die gegevens verwerkt zijn, kunt u zich via de energieprestatiedatabank online inschrijven voor deelname aan het centraal examen. Wacht niet te lang om deel te nemen, uw getuischrift is slechts 6 maanden geldig. Deelname aan het examen kost 150 euro.

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt de werkwijze en zullen de opleidingsinstellingen zelf het examen organiseren.

Hoe inschrijven?

STAP 1. Log aan op de energieprestatiedatabank en kies voor “Inschrijven centraal examen”.

Opgelet: als uw gegevens nog niet werden doorgegeven of niet overeenstemmen met de gegevens die de opleidingsinstelling heeft doorgegeven, als uw getuigschrift ouder is dan 6 maanden of uw schorsing nog niet afgelopen is, dan kunt u voorlopig niet verder en is de link dus niet beschikbaar.

STAP 2. Vul uw gegevens verder aan. Gelieve ook een e-mailadres en telefoon te vermelden zodat het examencentrum u kan bereiken in geval van overmacht.

STAP 3. Om een definitieve examendatum te kunnen kiezen, moet u eerst 150 euro betalen.

a) Kiest u voor online betalen dan kunt u na betaling onmiddellijk een beschikbare examendatum kiezen.

b) Kiest u voor een betaling via overschrijving, dan ontvangt u een mail met betalingsinstructies, waaronder de te vermelden gestructureerde mededeling. Na ontvangst van de betaling ontvangt u via mail een betalingsbevestiging en dan pas kunt u een beschikbare datum kiezen.

Opgelet: de verwerkingstermijn van een betaling via overschrijving kan tot 7 dagen in beslag nemen.

STAP 4. U ontvangt een mail met een bevestiging van uw inschrijving.

Opgelet: u moet het pdf-document met barcode afdrukken en meenemen naar het centraal examen, anders zal u NIET kunnen deelnemen!

Opmerking: Geschorste energiedeskundigen kunnen pas deelnemen aan het centraal examen zodra aan de voorwaarden van de schorsingsbeslissing is voldaan.

Na het examen

U wordt via mail op de hoogte gebracht van uw resultaat.  

  • Als u geslaagd bent, kunt u zich op de energieprestatiedatabank registreren als energiedeskundige type A en/of type C.
  • Als u niet geslaagd bent, kunt u zich éénmaal opnieuw inschrijven voor het centraal examen op voorwaarde dat u nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor deelname. U moet opnieuw 150 euro betalen. Als u ook de tweede keer niet slaagt, dan moet u opnieuw een opleiding volgen.
Inspectieprotocol

Op het examen wordt een exemplaar van het inspectieprotocol ter beschikking gesteld.

Data centraal examen (type A)

Tot eind december 2017 gaan de examens door bij het Vlaams Energieagentschap (Ferrarisgebouw, Koning Albert  II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel). De examens starten telkens om 9u. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de datum van het examen via de energieprestatiedatabank.

OPGELET: vanaf 1 juli 2017 wordt het nieuwe inspectieprotocol bevraagd!

  • di  05/12/2017
  • vr 15/12/2017
  • di 19/12/2017
  • do 21/12/2017

Vanaf 1 januari 2018 zullen de erkende opleidingsinstellingen het examen organiseren.

Data centraal examen (type C)

Tot eind december 2017 gaan de examens door bij het Vlaams Energieagentschap (Ferrarisgebouw, Koning Albert  II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel). De examens starten telkens om 9u. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de datum van het examen via de energieprestatiedatabank.

  • di 19/12/2017

Vanaf januari 2018 organiseren erkende exameninstellingen de examens.