Aandeel groene warmte

De productie van groene warmte is gekoppeld aan weersomstandigheden en wordt beïnvloed door hoeveel hout(pellets) gezinnen opstoken om hun woning te verwarmen. 2015 was  kouder dan 2014, dat zorgde voor een hogere warmtevraag en dus meer warmteproductie.
Bio-energie blijft de dominante factor voor groene warmte, waardoor de groei van de warmteproductie via warmtepompen en zonneboilers maar een beperkte invloed heeft op het totaal.