Contacteer ons

Windturbines (onshore)

De productie van windenergie op land blijft stijgen. Van de grootschalige windturbines die in 2016 gebouwd zijn, zijn er al 22 (met een gezamenlijk vermogen van 64 MWe)  in gebruik genomen.

Als we rekening houden met onze oppervlakte, komt Vlaanderen op de vierde plaats in de Europese rangschikking.

Totaal vermogen windturbines

841 MWe

op 30/09/2016
gegevens: distributienetbeheerders