Windturbines (onshore)

De productie van windenergie op land blijft stijgen. In 2016 zijn er 34 grootschalige windturbines officieel in gebruik genomen met een gezamenlijk vermogen van 93 MWe.

Als we rekening houden met onze oppervlakte komt Vlaanderen op de vierde plaats in de Europese rangschikking.

Totaal vermogen windturbines

903 MWe

op 31/03/2017
gegevens: distributienetbeheerders