Windturbines (onshore)

De productie van windenergie op land blijft stijgen. Als we rekening houden met onze oppervlakte komt Vlaanderen op de vierde plaats in de Europese rangschikking.

Totaal vermogen windturbines

1115 MWe

op 31/12/2017
gegevens: distributienetbeheerders