Windturbines (onshore)

De productie van windenergie op land blijft stijgen. Als we rekening houden met onze oppervlakte komt Vlaanderen op de vierde plaats in de Europese rangschikking.

Totaal vermogen windturbines

986 MWe

op 30/09/2017
gegevens: distributienetbeheerders