Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

Nieuws
 • 25 - 26 NOV 2017 - Update Windows- en Linux-servers Vlaamse Overheid

Zaterdag 25 november 2017 en zondag 26 november 2017 worden updates doorgevoerd aan de Windows- en Linux-servers binnen de Vlaamse overheid.

Ten gevolge deze updates kan de energieprestatiedatabank en de leeromgeving binnen dit tijdsbestek tijdelijk niet beschikbaar zijn.

 • 17 NOV 2017 - Onbeschikbaarheid MAGDA-platform Vlaamse Overheid

Vrijdag 17 november 2017 tussen 18u en 19u worden updates doorgevoerd aan het MAGDA-platform van de Vlaamse overheid.

Ten gevolge deze updates kunnen bepaalde funtionaliteiten (opladen startverklaringen, opladen aangiftes, inlezen persoonsgegevens, inlezen ondernemingsgegevens, inlezen diplomagegevens, ...) binnen de energieprestatiedatabank en de leeromgeving binnen dit tijdsbestek tijdelijk problemen ondervinden.

 • 25 JULI - Softwarebug

Bij de release van de nieuwe softwareversie begin juli werd een bug ontdekt. Als u zowel HR+ (of HR++), de Ug-waarde én de g-waarde van het glas aanduidt, wil de software geen U-waarde berekenen. Daardoor kan u ook geen energiescore berekenen. Dit werd ondertussen gemeld aan onze softwareontwikkelaar en wordt zo spoedig mogelijk opgelost.

In de tussentijd kan u dit probleem omzeilen door ofwel de Ug-waarde ofwel de aanduiding in de afstandshouder (HR+ of HR++) aan te duiden. U kijkt hiervoor naar het beste resultaat bij de berekende U-waarde van het venster. In het geval van een Ug-waarde van 1,1W/m²K, zal dit de Ug-waarde zijn die u moet invullen.

Onze excuses voor het ongemak.

 • VANAF 1 JULI - Ook EPC bij geen verwarming

Vanaf 1 juli 2017 moeten ook woningen zonder verwarmingsinstallatie een EPC hebben. Als er een compromis getekend werd voor 1 juli 2017 moet er geen EPC meer opgemaakt worden. De woning staat dan immers niet meer te koop. Indien de woning al te koop stond voor 1 juli en er werd nog geen compromis getekend voor 1 juli dan moet wel een EPC opgemaakt worden vanaf 1 juli.

 • VANAF 1 JULI 2017 - Nieuw inspectieprotocol en bijhorende versie certificatiesoftware

Op 1 juli 2017 treedt het nieuwe inspectieprotocol in voege en zal ook een nieuwe versie van de certificatiesoftware gebruikt moeten worden. Ook een werkboek met nuttige oefeningen en voorbeelden wordt ter beschikking gesteld.

 Op basis van de ontvangen opmerkingen en vragen werd de conceptversie van het inspectieprotocol verfijnd. De aanpassingen t.a.v. de conceptversie van december 2016 zijn aangeduid in kleur.

Tot 1 juli 2017 moeten energieprestatiecertificaten in overeenstemming met het inspectieprotocol van 11/01/2013 worden ingediend. Vanaf 1 juli 2017 mogen alleen energieprestatiecertificaten in overeenstemming met het inspectieprotocol van 01/07/2017 worden ingediend.

Houd er rekening mee dat in geval u een plaatsbezoek uitvoert voor 1 juli 2017 en het energieprestatiecertificaat pas zal indienen vanaf 1 juli 2017, u tijdens uw plaatsbezoek al zal moeten werken conform het inspectieprotocol dat in voege treedt op 1 juli 2017.

Het beroep van energiedeskundige type A uitoefenen?
 • U volgt een erkende basisopleiding tot energiedeskundige type A en ontvangt hiervan een getuigschrift.
 • Daarna moet u binnen de 6 maand na datum van het getuigschrift slagen voor het examen. Vanaf januari 2018 wijzigt de werkwijze voor het examen van energiedeskundigen voor het examen.  Het examen wordt vanaf 1 januari 2018 ook georganiseerd door de erkende exameninstellingen en niet meer bij het VEA. Meer informatie volgt!
 • Geslaagd? Dan kan u zich registreren op de energieprestatiedatabank. Opgelet, vanaf 1 januari 2018 moet u zich binnen het jaar na het verkrijgen van de het getuigschrift van de opleiding registreren, zo niet moet u opnieuw opleiding volgen en examen afleggen!!
 • Bij registratie onderschrijft u een verklaring op erewoord .
 • U moet over een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid beschikken.

Bent u een erkende energiedeskundige type A en wilt u uw erkenning behouden? Dan moet u jaarlijks  permanente vorming volgen. In 2017 moet u 6 uur vorming over het nieuwe inspectieprotocol (versie 1 juli 2017) volgen.

Permanente vorming

In 2017 moeten energiedeskundigen type A 6 uur permanente vorming volgen over het nieuwe inspectieprotocol en de software.

Centraal examen type A - mogelijke data

Tot eind december 2017 gaan de examens door bij het Vlaams Energieagentschap (Ferrarisgebouw, Koning Albert  II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel). De examens starten telkens om 9u. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de datum van het examen via de energieprestatiedatabank.

Opgelet: vanaf 1 juli 2017 wordt het nieuwe inspectieprotocol bevraagd!

 • di 05/12/2017
 • vr 15/12/2017
 • di 19/12/2017
 • do 21/12/2017

Vanaf 1 januari 2018 zullen de erkende exameninstellingen zelf de examens organiseren! Meer informatie over de nieuwe procedure volgt!

Demo centraal examen

Het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A bestaat uit 30 vragen en een case.  Legt u binnenkort het examen af of wilt u uw kennis testen, dan kan dit nu met de volgende demo-oefeningen: