Contacteer ons

Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

Nieuws
  • 28-29 JAN 2017 - Update Windows-servers

Op zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017 worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de Windows-servers van de Vlaamse overheid.

Ten gevolge dit onderhoud kunnen toepassingen gedurende maximaal 1 uur niet beschikbaar zijn. Voor het Vlaamse Energieagentschap betekent dit een tijdelijke onbeschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank, de leeromgeving van de epc-software en de toepassing Audit Grote Ondernemingen.

  • 13-14 JAN 2017 - Onderhoudswerken energieprestatiedatabank

Op vrijdag 13 (vanaf 17u) en zaterdag 14 januari 2017 worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de servers van de Vlaamse overheid die instaan voor het aanbieden van een geautomatiseerde doorstroom van persoonsgegevens.

Ten gevolge dit onderhoud kunnen bepaalde functionaliteiten binnen de energieprestatiedatabank (waarbij persoonsgegevens geverifieerd worden) tijdelijk niet correct functioneren: een registratie aanmaken, een registratie wijzigen, een startverklaring opladen, een aangifte opladen,...

 Deze functionaliteiten zullen vanaf zondag 15 januari 2017 opnieuw beschikbaar zijn.

  • 12 DEC 2016 - Conceptversie toekomstig inspectieprotocol beschikbaar

Vanaf 1 juli 2017 zal een nieuw inspectieprotocol moeten gebruikt worden voor de opmaak van EPC's voor residentiële gebouwen.

Daarnaast zullen op dat moment ook enkele wijzigingen aan de software worden doorgevoerd. Via een oefenomgeving kan kennis gemaakt worden met de nieuwe software. Bugs kunnen gemeld worden aan energie@vlaanderen.be via volgend formulier.

De aanpassingen (pdf, 96kB) zijn gebaseerd op een bevraging van de energiedeskundigen, veelgestelde vragen, bevindingen uit controles, ....

Tot 1 juli 2017 blijven het huidige inspectieprotocol en de huidige software van kracht!

Lees meer in de rubriek inspectieprotocol.

Software en databank
Controles en fouten
Het beroep van energiedeskundige type A uitoefenen?
Veelgestelde vragen
Centraal examen type A - mogelijke data
  • do 19/01/2017
  • do 16/02/2017

De examens starten telkens om 9u en gaan door in de gebouwen van Selor. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de datum van het examen via de energieprestatiedatabank.

Demo centraal examen

Het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A bestaat uit 30 vragen en een case.  Legt u binnenkort het examen af of wilt u uw kennis testen, dan kan dit nu met de volgende demo-oefeningen: