Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

Nieuws
  • 22 JAN 2018 - Bugfixrelease Energieprestatiedatabank

Maandag 22/1/2018 zal tussen 12u en 14u een bugfixrelease van de Energieprestatiedatabank doorgevoerd worden, waarbij een aantal problemen met betrekking tot EPB-formulieren gecorrigeerd zullen worden.

Gedurende deze periode zal de Energieprestatiedatabank dan ook niet beschikbaar zijn.

  • 19 JAN 2018 - Onderhoudswerken MAGDA-platform

Vrijdag 19/1/2018 zal vanaf 18u een update doorgevoerd worden in het aanbod van het Vlaamse MAGDA-platform: https://overheid.vlaanderen.be/magda. Hierdoor zullen een aantal diensten gedurende de hele nacht niet beschikbaar zijn.

Voor de Energieprestatiedatabank betekent dit dat er gedurende deze periode geen nieuwe registraties mogelijk zullen zijn, geen updates van persoonsgegevens en ondernemingsgegevens binnen zullen komen en geen startverklaring en aangiftes zullen ingediend kunnen worden.

Voor het opstellen van energieprestatiecertificaten is er geen hinder.

  • 14 JAN 2018 - Problemen webservice CRAB =>update 15/1 - 15u00

Sinds zondagmorgen 14/1/2018 zijn er problemen met de webservice van CRAB die aangeboden wordt door Informatie Vlaanderen (https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/centraal-referentieadressenbestand-crab).

Voor toepassingen (zoals onze energieprestatiedatabank) die gebruik maken van deze webservice, is geen adresselectie meer mogelijk. De ICT-dienstverlener van Informatie Vlaanderen is reeds op de hoogte gesteld van dit probleem en stelt alles in het werk om de CRAB-webservice opnieuw operationeel te brengen: https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/netwerkproblemen-hinder-systemen-informatie-vlaanderen

Update: Bij testen wordt vastgesteld dat CRAB opnieuw beschikbaar is. Het VEA heeft echter nog geen bevestiging van Informatie Vlaanderen ontvangen waarin aangegeven wordt dat de problemen structureel verholpen zijn.

  • 18 DECEMBER - Nieuw werkboek bij het inspectieprotocol

De eerste versie van het werkboek van juli 2017 werd bijgewerkt met interessante cases en vragen die de helpdesk de afgelopen zes maanden mocht ontvangen. De toevoegingen kregen de vermelding (12/2017).

Ook de veelgestelde vragen werden in het werkboek aangevuld.

  • VANAF 1 JULI 2017 - Ook EPC bij geen verwarming

Vanaf 1 juli 2017 moeten ook woningen zonder verwarmingsinstallatie een EPC hebben. Als er een compromis getekend werd voor 1 juli 2017 moet er geen EPC meer opgemaakt worden. De woning staat dan immers niet meer te koop. Indien de woning al te koop stond voor 1 juli en er werd nog geen compromis getekend voor 1 juli dan moet wel een EPC opgemaakt worden vanaf 1 juli.

  • VANAF 1 JULI 2017 - Nieuw inspectieprotocol en bijhorende versie certificatiesoftware

Op 1 juli 2017 treedt het nieuwe inspectieprotocol in voege en zal ook een nieuwe versie van de certificatiesoftware gebruikt moeten worden. Ook een werkboek met nuttige oefeningen en voorbeelden wordt ter beschikking gesteld.

 Op basis van de ontvangen opmerkingen en vragen werd de conceptversie van het inspectieprotocol verfijnd. De aanpassingen t.a.v. de conceptversie van december 2016 zijn aangeduid in kleur.

Tot 1 juli 2017 moeten energieprestatiecertificaten in overeenstemming met het inspectieprotocol van 11/01/2013 worden ingediend. Vanaf 1 juli 2017 mogen alleen energieprestatiecertificaten in overeenstemming met het inspectieprotocol van 01/07/2017 worden ingediend.

Houd er rekening mee dat in geval u een plaatsbezoek uitvoert voor 1 juli 2017 en het energieprestatiecertificaat pas zal indienen vanaf 1 juli 2017, u tijdens uw plaatsbezoek al zal moeten werken conform het inspectieprotocol dat in voege treedt op 1 juli 2017.

Het beroep van energiedeskundige type A uitoefenen?

Bent u een erkende energiedeskundige type A en wilt u uw erkenning behouden? Dan moet u jaarlijks  permanente vorming volgen. In 2017 moet u 6 uur vorming over het nieuwe inspectieprotocol (versie 1 juli 2017) volgen.

Permanente vorming

In 2017 moeten energiedeskundigen type A 6 uur permanente vorming volgen over het nieuwe inspectieprotocol en de software.

Centraal examen type A

Vanaf 1 januari 2018 zullen de erkende exameninstellingen zelf de examens organiseren. Het VEA organiseert zelf geen centrale examens meer.

Test uw kennis van het inspectieprotocol

Wilt u uw kennis van het inspectieprotocol testen? Dat kan met onderstaande demo-oefeningen: