Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

Nieuws
 • 20 FEB 2018 - CRAB-webservice Informatie Vlaanderen onbeschikbaar => update 20/2/2018 - 15u

Sinds maandag 19/2/2018 omstreeks 18u15 zijn er problemen met de beschikbaarheid van de CRAB-webservice van Informatie Vlaanderen.

Hierdoor kan geen adres geselecteerd worden in toepassingen die gebruik maken van CRAB. Voor de energieprestatiedatabank betekent dit dat er momenteel geen nieuw energieprestatiecertificaat kan opgestart worden (zowel residentieel als publiek) en geen aangifte definitief kan ingediend worden.

Alle betrokken partijen zijn op de hoogte van het probleem en stellen alles in het werk om de CRAB-webservice opnieuw publiek beschikbaar te stellen.

Zodra meer informatie beschikbaar is, zal dit via deze webpagina meegedeeld worden.

Update: De CRAB-webservice werd op 20/2/2018 om 15u opnieuw beschikbaar gesteld binnen de energieprestatiedatabank.

 • 9 FEB 2018 - Deactievatie oude ongebruikte federale tokens + aanpassing geldigheidstermijn federale tokens

Vanaf 15 februari 2018 zullen oude, ongebruikte federale tokens niet meer gebruikt kunnen worden.

Een federaal token is verouderd als: 

 1. het geactiveerd werd voor 1/01/2015
 2. het sinds 1/01/2015 niet gebruikt werd om aan te melden.

Er zal dus enkel impact zijn voor gebruikers die hun federaal token al meer dan drie jaar niet gebruikt hebben.

Vanaf 15 februari 2018 zijn federale tokens bovendien niet langer oneindig bruikbaar. Voor alle tokens, bestaande en nieuwe, wordt een maximale geldigheid voorzien.

Om een token te gebruiken heb je volgende zaken nodig:

 1. Een gebruikersnaam en paswoord in je persoonlijke Digitale Sleutels.
 2. Een uniek e-mailadres in je persoonlijke Digitale Sleutels.
 3. Een document met de 24 (geldige) codes.

Geldigheidsperiode:

 1. De standaard geldigheidsperiode voor een nieuw federaal token zal 24 maanden bedragen.
 2. De geldigheidsperiode voor een reeds bestaand federaal token zal korter zijn. Hoe kort is afhankelijk van hoe lang geleden het token geactiveerd werd.
 3. Hoe ouder je federaal token, hoe sneller je zal moeten vernieuwen. Minimum blijft een token vanaf 15 februari 2018 nog 14 maanden geldig.
 4. Wanneer de geldigheidsperiode ten einde loopt zal je hiervan per e-mail geïnformeerd worden via het e-mailadres dat je ingaf in je persoonlijke Digitale Sleutels (zie bericht hieronder):
  1. Je krijgt een eerste e-mail twee maanden voor de vervaldatum.
  2. Je krijgt een tweede e-mail twee weken voor de vervaldatum als je nog geen actie ondernomen hebt. Er zal steeds een link in de e-mail staan die je kan gebruiken om de nodige stappen te ondernemen.
  3. Als je Digitale Sleutel vervallen is, zal je deze niet meer kunnen gebruiken. Je zal moeten aanmelden met je eID en aangesloten kaartlezer om deze te heractiveren.

De nieuwe federale tokens komen ook niet meer in de vorm van een kaartje een via de post. Deze worden afgeleverd in een afzonderlijke mail in de vorm van een pdf-document dat je kan afdrukken of digitaal bewaren. Eens je een dergelijk nieuw token gekregen hebt, kan je het oude niet langer gebruiken.

 • 9 FEB 2018 - Digitale sleutels - verplicht email-adres

Vanaf 15 februari 2018 zal iedereen die aanmeldt op zijn/ haar persoonlijke Digitale Sleutels (federaal token, e-id, itsme, sms, ...):

 1. Verplicht zijn/ haar e-mailadres moeten bevestigen, als ervoor reeds een e-mailadres bekend was.
 2. Verplicht een e-mailadres moeten ingeven, als ervoor nog geen e-mailadres bekend was. Je dient dit e-mailadres ook te bevestigen via een link die je via e-mail zal ontvangen.

De bevestiging of het ingeven van een e-mailadres in je persoonlijke Digitale Sleutels is eenmalig maar verplicht

Uw digitale sleutels vind u terug op https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?view=digitalKeys.

Opgelet: een e-mailadres mag maar voor één persoonlijk profiel Digitale Sleutels gebruikt worden. Het e-mailadres moet dus echt persoonlijk zijn.

 • 9 FEB 2018 - Digitale sleutels - stopzetten aanmelden met draadloze e-id kaartlezer

De Digitale Sleutel 'aanmelden met draadloze eID kaartlezer' zal in de toekomst worden stopgezet. Van zodra de exacte datum van de stopzetting bekend is, wordt deze meegedeeld.

Voor de stopzetting zijn verschillende redenen:

 1. Er wordt slechts heel weinig op deze manier aangemeld.
 2. De firma die de draadloze kaartlezer aanbiedt, bouwt de ondersteuning voor aanmelden met eID en hun draadloze kaartlezer af.
 3. Met de digitale sleutels mobiele app en itsme® zijn voldoende sterke alternatieven beschikbaar.

De kaartlezers zullen nog wel gebruikt kunnen worden om aan te melden met eID in het geval je ze gebruikt met een USB-kabel.

Ben je klant bij een bank die hetzelfde soort kaartlezers gebruikt, dan zal je deze verder kunnen gebruiken om met je bankkaart aan te melden. Het gaat hier enkel om het gebruik van de draadloze kaartlezer in combinatie met de eID.

 • 18 DEC 2017 - Nieuw werkboek bij het inspectieprotocol

De eerste versie van het werkboek van juli 2017 werd bijgewerkt met interessante cases en vragen die de helpdesk de afgelopen zes maanden mocht ontvangen. De toevoegingen kregen de vermelding (12/2017).

Ook de veelgestelde vragen werden in het werkboek aangevuld.

 • VANAF 1 JULI 2017 - Ook EPC bij geen verwarming

Vanaf 1 juli 2017 moeten ook woningen zonder verwarmingsinstallatie een EPC hebben. Als er een compromis getekend werd voor 1 juli 2017 moet er geen EPC meer opgemaakt worden. De woning staat dan immers niet meer te koop. Indien de woning al te koop stond voor 1 juli en er werd nog geen compromis getekend voor 1 juli dan moet wel een EPC opgemaakt worden vanaf 1 juli.

 • VANAF 1 JULI 2017 - Nieuw inspectieprotocol en bijhorende versie certificatiesoftware

Op 1 juli 2017 treedt het nieuwe inspectieprotocol in voege en zal ook een nieuwe versie van de certificatiesoftware gebruikt moeten worden. Ook een werkboek met nuttige oefeningen en voorbeelden wordt ter beschikking gesteld.

 Op basis van de ontvangen opmerkingen en vragen werd de conceptversie van het inspectieprotocol verfijnd. De aanpassingen t.a.v. de conceptversie van december 2016 zijn aangeduid in kleur.

Tot 1 juli 2017 moeten energieprestatiecertificaten in overeenstemming met het inspectieprotocol van 11/01/2013 worden ingediend. Vanaf 1 juli 2017 mogen alleen energieprestatiecertificaten in overeenstemming met het inspectieprotocol van 01/07/2017 worden ingediend.

Houd er rekening mee dat in geval u een plaatsbezoek uitvoert voor 1 juli 2017 en het energieprestatiecertificaat pas zal indienen vanaf 1 juli 2017, u tijdens uw plaatsbezoek al zal moeten werken conform het inspectieprotocol dat in voege treedt op 1 juli 2017.

Het beroep van energiedeskundige type A uitoefenen?

Bent u een erkende energiedeskundige type A en wilt u uw erkenning behouden? Dan moet u jaarlijks  permanente vorming volgen. In 2017 moet u 6 uur vorming over het nieuwe inspectieprotocol (versie 1 juli 2017) volgen.

Permanente vorming

In 2017 moeten energiedeskundigen type A 6 uur permanente vorming volgen over het nieuwe inspectieprotocol en de software.

Centraal examen type A

Vanaf 1 januari 2018 zullen de erkende exameninstellingen zelf de examens organiseren. Het VEA organiseert zelf geen centrale examens meer.

Test uw kennis van het inspectieprotocol

Wilt u uw kennis van het inspectieprotocol testen? Dat kan met onderstaande demo-oefeningen: