Energielening 2017

Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

U kan een energielening aanvragen bij een energiehuis (vorige benaming Lokale Entiteit) van uw gemeente. U kan dus enkel een lening aanvragen als er uw gemeente zo’n energiehuis heeft.  Of dat het geval is, kan u hier nagaan.

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk  aan € 18.002,48 verhoogd met € 3.332,74 per persoon ten laste;

  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.
Energielening

Ook interessant voor u

Folder energieleningen beschikbaar.