Energielening 2017

Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kunt maximaal 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van vijf jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

 

In het najaar van 2017 wordt de energielening hervormd. De maximale afbetalingstermijn verlengt van vijf jaar naar acht jaar. Het maximale leenbedrag verhoogt van 10.000 naar 15.000 euro. De prioritaire doelgroep die leent aan 0% wordt uitgebreid en vanaf 1 januari 2019 kan alleen nog deze doelgroep een energielening krijgen. Bepaalde rechtspersonen zullen ook kunnen lenen aan 1% (op tien jaar) en deze maatregel blijft van kracht tot 31 december 2019. 

 

U kunt een energielening aanvragen bij een energiehuis (vorige benaming Lokale Entiteit) van uw gemeente. Alleen als uw gemeente een energiehuis heeft kunt u een lening aanvragen.

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. De intrest is dan 0%. Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk  aan € 18.002,48 verhoogd met € 3332,74 per persoon ten laste;

  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.
Energielening

Ook interessant voor u

Folder Energieleningen  is beschikbaar.