Europese context

De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen

Europa wil met de 'Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)' van 22 december 2002 (pdf) in het kader van het Kyoto-protocol, de uitstoot van de broeikasgassen in gebouwen verminderen.

De richtlijn bevat vijf verplichtingen voor de EU-lidstaten:

  • ze moeten beschikken over een methode om de energieprestaties van gebouwen te berekenen (art.3);
  • ze moeten minimumeisen formuleren voor de energieprestaties van nieuwe gebouwen en van bestaande grote gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan (art. 4 en 5);
  • elke nieuwbouw of elk gebouw dat verkocht of verhuurd wordt, moet over een energieprestatiecertificaat beschikken. Bij de bouw, verkoop of verhuur krijgt de eigenaar, de koper of de huurder het certificaat. Bij het certificaat horen aanbevelingen voor kosteneffectieve verbeteringen van de energieprestatie;
  • c.v.-ketels en airconditioningssystemen moeten regelmatig gekeurd worden. Voor verwarmingsinstallaties waarvan de ketel ouder is dan 15 jaar wordt een eenmalige totale keuring verplicht;
  • de energieprestatiecertificatie en de keuring van de c.v.-ketels en airconditioningssystemen kan enkel uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/ of erkende deskundigen (art.7).

Voor 4 januari 2006 waren de Europese lidstaten verplicht deze richtlijn om te zetten in hun eigen nationale en regionale regelgeving.

Op 19 mei 2010 werd de gereviseerde EPBD-richtlijn (2010/31/EU) (pdf) goedgekeurd. Deze bevat diverse verplichtingen die leiden tot het wijzigen van de regelgeving op het vlak van EPB, EPC en de keuringen van installaties. De belangrijkste wijzigingen staan opgesomd in het document ‘Revisie van de EPBD' (pdf, september 2010).

Om de implementatie van de EPBD te bevorderen wil de Europese Commissie samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de verschillende lidstaten aanmoedigen. Ze ondersteunt daarvoor verschillende activiteiten via het ‘Intelligent Energy Europe Programme’, uitgevoerd door het ‘Executive Agency for competitiveness and Innovation’ (EACI):

  • EPBD Concerted Action: is een samenwerkingsactie om de uitwisseling van informatie tussen de beleidsmakers van de Europese lidstaten te bevorderen.
  • EPBD Gebouwen Platform: verstrekt informatie aan experten, energie-agentschappen, beleidsmakers… in de vorm van een maandelijkse nieuwsbrief, databanken met normen, software tools, publicaties en evenementen, informatiedocumenten, statusrapporten van de landen, een helpdesk en FAQ’s …

In deze activiteiten staan energie-efficiëntie, duurzame energie en verstandig energieverbruik centraal.

Ook interessant

In België is het omzetten van deze Europese richtlijn een gewestelijke bevoegdheid.