Architect

De architect ontwerpt een gebouw dat voldoet aan de EPB-eisen.

Hij of zij bepaalt welke maatregelen het meest geschikt zijn om een gebouw goed en energie-efficiënt te bouwen of verbouwen.

De architect controleert of alles wordt uitgevoerd zoals voorgeschreven.

Op www.energiebewustarchitect.be kunt u een architect met kennis op het gebied van energiezuinig bouwen, zoeken. Deze architecten volgden een bijscholing om lage-energiewoningen te ontwerpen. 

Een architect kan de EPB-verslaggeving doen, maar dit behoort niet tot het vaste takenpakket.