Contacteer ons

Decreet en besluiten

De energieprestatieregelgeving wordt gevormd door het Energiebesluit, het Energiedecreet en de Ministeriële Besluiten op deze pagina.

Decreet

De geconsolideerde versie van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
Hoofdstuk XI behandelt de regelgeving over de energieprestaties van gebouwen.

Decreetswijzigingen

Besluiten


Besluiten van de Vlaamse Regering

Besluitswijzigingen

Ministeriële besluiten

 • Het Ministerieel Besluit van 16 december 2014

  • voegt een bijlage I (hoofdletter i) toe aan het transmissiereferentiedocument. Bijlage I legt vast dat het na-isoleren van bestaande spouwmuren bij ingrijpende energetische renovaties van residentiële gebouwen moet voldoen aan de eengemaakte technische specificatie STS 71-1, op kleine aanvullingen en afwijkingen na.

  • voegt een methode toe voor het inrekenen van vraaggestuurde ventilatiesystemen in residentiële gebouwen (bijlage 7) (pdf)

 • Het Ministerieel Besluit van 17 november 2014 legt de voorwaarden vast tot erkenning van opleidingsinstellingen die opleidingen tot verslaggever kunnen organiseren.

  publicatie B.S.: 18 december 2014.
 • Het Ministerieel Besluit van 18 mei 2014
  • voegt een bijlage X (pdf-bestand) toe aan het Ministerieel Besluit van 2 april 2007 waarin de technische specificaties bij ingrijpende energetische renovaties opgenomen zijn.
  • voegt een bijlage H (pdf-bestand) toe aan het transmissiereferentiedocument.
 • Het Ministerieel Besluit van 15 september 2009 over de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innoverende bouwconcepten en technologieën.
 • Het Ministerieel Besluit van 11 januari 2008 (doc) met nadere regels over de invoering van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen.
 • Het Ministerieel Besluit van 2 april 2007 over de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het Energieprestatiecertificaat, met wijzigingsbesluiten.
  publicatie B.S.: 11 mei 2007.
 • Het Ministerieel Besluit van 20 oktober 2006 (pdf) over het vaststellen van minimale voorwaarden bij de opname van gegevens in de Energieprestatiedatabank (over de taken van de vergunningsverlenende overheden).
  publicate B.S.: 6 november 2006.

Wijzigingen aan Ministeriële Besluiten