Decreet en besluiten

Het decreet en de besluiten die handelen over de energieprestatieregelgeving zijn een onderdeel van het energiebeleid.

Decreet

De geconsolideerde versie van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
Hoofdstuk XI behandelt de regelgeving over de energieprestaties van gebouwen.

Decreetswijzigingen

Besluiten

Besluiten van de Vlaamse Regering

De geconsolideerde versie van het Energiebesluit van 19 november 2010.

De bijlagen bij het Energiebesluit, waarin onder meer de rekenmethode wordt beschreven kunt u hier nalezen.

Besluitswijzigingen

Ministeriële besluiten

Wijzigingen aan Ministeriële Besluiten