Decreet en besluiten

Het decreet en de besluiten die handelen over de energieprestatieregelgeving zijn een onderdeel van het energiebeleid.

Decreet

De geconsolideerde versie van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
Hoofdstuk XI behandelt de regelgeving over de energieprestaties van gebouwen.

Voor 2011 stond de energieprestatieregelgeving beschreven in het EPB-decreet. 
De geconsolideerde versie van het vroegere EPB-decreet en de afzonderlijke decreetswijzigingen vindt u hier opgesomd.   

 

Besluiten

Besluiten van de Vlaamse Regering

De geconsolideerde versie van het Energiebesluit van 19 november 2010.

De bijlagen bij het Energiebesluit, waarin onder meer de rekenmethode wordt beschreven kunt u hier nalezen.

Vóór 2011 stond de energieprestatieregelgeving beschreven in het EPB-besluit van 11 maart 2005. 
De geconsolideerde versie van het vroegere EPB-besluit en de afzonderlijke wijzigingen vindt u hier opgesomd.

Ministeriële besluiten