Installatie-eisen

Vanaf 2017: minimale eisen voor installaties bij nieuwbouw van industriegebouwen

De installatie-eisen gelden voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding voor een nieuw industriegebouw, vanaf 1 januari 2017. Niet alleen de gebouwschil zal performant zijn, maar ook de technische installaties. Er geldt geen E-peileis voor industriegebouwen.

De eisen zijn identiek aan de installatie-eisen die gelden voor bestaande gebouwen.

Vanaf 2015: minimale eisen voor het vernieuwen van installaties in bestaande gebouwen

Voor een stedenbouwkundige aanvraag of melding voor werkzaamheden aan een bestaande gebouw gelden vanaf 1 januari 2015, eisen voor de installaties (installatie-eisen bij renovatie). De eisen gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen. Ze zijn niet van toepassing voor installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Ontdek het overzicht van de eisen (pdf, september 2014). Voor de installaties die niet vermeld zijn, gelden geen eisen.

De installatie-eisen bij renovatie worden toegevoegd aan de bestaande EPB-eisen. Ook de bestaande procedures, taken en verantwoordelijkheden van de EPB-regelgeving zijn van toepassing:

  • De aangifteplichtige (doorgaans de houder van de stedenbouwkundige vergunning) is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen. Er wordt een boete opgelegd aan de aangifteplichtige als de eisen niet zijn gerespecteerd.
  • De architect zal de bouwheer tijdens het bouwproces bijstaan. Hij/zij heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen.
  • De verslaggever dient in opdracht van de aangifteplichtige een startverklaring en EPB-aangifte in waarin de prestaties gerapporteerd worden.
Ook interessant