Ventilatie

Wanneer moet men minimale ventilatie voorzien?

De ventilatie-eis is voor elk project van toepassing, uitgezonderd een verbouwing aan een gebouw met bestemming 'industrie'.

 • Als u renoveert, moeten alle droge ruimten waar ramen vervangen of toegevoegd worden minimale toevoeropeningen voorzien worden en in alle nieuwe ruimten moeten minimale toe-en afvoervoorzieningen geplaatst worden.
 • Bij nieuwbouw of gelijkwaardig (bijvoorbeeld: grote uitbreidingen) moet een volledig ventilatiesysteem geïnstalleerd worden.
 • Bij ingrijpende energetische renovaties moet een volledig ventilatiesysteem geïnstalleerd worden.

Ventilatievoorzieningen voor woongebouwen

Een woongebouw dient over ventilatievoorzieningen te beschikken die toelaten om de noodzakelijke debieten (pdf, maart 2014) te realiseren. Welk debiet noodzakelijk is, hangt af van de functie van elke ruimte. Voor een 'gemeenschappelijk deel residenteel' zijn geen ventilatie-eisen van toepassing; voor een 'gemeenschappelijk deel niet-residentieel' wel.

Aandacht voor kwaliteit vanaf 2016

Met het oog op een kwalitatief ventilatiesysteem, moet de aangifteplichtige vanaf 2016 twee nieuwe documenten laten opmaken: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag.

Daarvoor heeft u een ventilatieverslaggever nodig. U stelt die best aan, tegelijk met uw architect en met de verslaggever. De ventilatieverslaggever (externe link) kan uw verslaggever zijn voor EPB, maar ook een andere persoon.

Ventilatievoorontwerp

 • Dat laat u opmaken voor de start van de werkzaamheden.
 • Het ventilatievoorontwerp  toont welk systeem de aangifteplichtige kiest, waar welke ventilatiecomponenten zitten en wat de ruimtelijke impact (bijvoorbeeld: plaatsing van de kanalen) daarvan is .
 • Het voordeel van dit voorontwerp is dat u tijdig in het bouwproces de ruimtelijke impact van het ventilatiesysteem bekijkt, aandacht kunt besteden aan het beperken van geluidsoverlast, een bewuste keuzes maakt (bijvoorbeeld: van ventilatiesysteem) ...
 • Zo vergroot de garantie op een kwalitatieve ventilatie-installatie na uitvoering.
 • Uw verslaggever rapporteert de gegevens van het opgemaakte ventilatievoorontwerp in de startverklaring.

Ventilatieprestatieverslag

 • Dat laat u opmaken na de uitvoering van de werken.
 • Het ventilatieprestatieverslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties (zoals de gemeten mechanische debieten) van het ventilatiesysteem weer, getoetst aan het kwaliteitskader 'STS-P 73-1'.
 • Zo wordt de behaalde kwaliteit van het ventilatiesysteem getoond.
 • Uw verslaggever rapporteert de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem uit het ventilatieprestatieverslag in de EPB-aangifte.