Ventilatie

Wanneer moet men minimale ventilatie voorzien?

De ventilatie-eis is voor elk project van toepassing, uitgezonderd een verbouwing aan een gebouw met bestemming 'industrie'.

 • Als u renoveert, moeten alle droge ruimten waar ramen vervangen of toegevoegd worden minimale toevoeropeningen voorzien worden en in alle nieuwe ruimten moeten minimale toe-en afvoervoorzieningen geplaatst worden.
 • Bij nieuwbouw of gelijkwaardig (bv. grote uitbreidingen) moet een volledig ventilatiesysteem geïnstalleerd worden.
 • Bij ingrijpende energetische renovaties moet een volledig ventilatiesysteem geïnstalleerd worden.

Ventilatievoorzieningen voor woongebouwen

Een woongebouw dient over ventilatievoorzieningen te beschikken die toelaten om de noodzakelijke debieten (pdf-bestand) te realiseren. Welk debiet noodzakelijk is, hangt af van de functie van elke ruimte. Voor een 'gemeenschappelijk deel residenteel' zijn geen ventilatie-eisen van toepassing; voor een 'gemeenschappelijk deel niet-residentieel' wél.

Aandacht voor kwaliteit vanaf 2016

Met het oog op een kwalitatief ventilatiesysteem, moet de aangifteplichtige vanaf 2016 twee nieuwe documenten laten opmaken: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag.

Daarvoor heeft u een ventilatieverslaggever nodig. U stelt die best aan, tegelijk met uw architect en met de verslaggever. De ventilatieverslaggever kan uw verslaggever zijn voor EPB, maar ook een andere persoon.  (Zie website www.ikventileerverstandig.be).

Ventilatievoorontwerp

 • Dat laat u opmaken voor de start van de werkzaamheden.
 • Het ventilatievoorontwerp  toont welk systeem de aangifteplichtige kiest, waar welke ventilatiecomponenten zitten en wat de ruimtelijke impact (vb. plaatsing van de kanalen) daarvan is .
 • Het voordeel van dit voorontwerp is dat u tijdig in het bouwproces de ruimtelijke impact van het ventilatiesysteem bekijkt, aandacht kunt besteden aan het beperken van geluidsoverlast, een bewuste keuzes maakt (vb. van ventilatiesysteem) ...
 • Zo vergroot de garantie op een kwalitatieve ventilatie-installatie na uitvoering.
 • Uw verslaggever rapporteert de gegevens van het opgemaakte ventilatievoorontwerp in de startverklaring.

Ventilatieprestatieverslag

 • Dat laat u opmaken na de uitvoering van de werken.
 • Het ventilatieprestatieverslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties (zoals de gemeten mechanische debieten) van het ventilatiesysteem weer, getoetst aan het kwaliteitskader 'STS-P 73-1'.
 • Zo wordt de behaalde kwaliteit van het ventilatiesysteem getoond.
 • Uw verslaggever rapporteert de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem uit het ventilatieprestatieverslag in de EPB-aangifte.