EPC bouw

Voor bouwprojecten die onder de energieprestatieregelgeving vallen en waarvoor een E-peileis geldt, wordt een energieprestatiecertificaat ("EPC bouw") opgesteld door de EPB-verslaggever. Het is een onderdeel van de EPB-aangifte.

Dit certificaat wordt enkel opgesteld voor bouwprojecten waarvoor een E-peileis geldt (bijvoorbeeld: bij een verbouwing geldt er geen E-peileis en wordt er dus geen EPC bouw opgemaakt).

Het EPC bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van de twee. Als de werken niet beëindigd en niet in gebruik genomen zijn, is het energieprestatiecertificaat geldig tot 15 jaar na het verlenen van de vergunning of 15 jaar na het neerleggen van de melding.

Wat staat er op het certificaat?

Het certificaat (pdf, maart 2010) vermeldt of er al dan niet voldaan wordt aan de verschillende eisen van de energieprestatieregelgeving.

Waarvoor dient het certificaat?

Als men een woning of een wooneenheid te koop of te huur stelt, moet men een EPC voorleggen aan een kandidaat-koper of -huurder .

Als het echter de verkoop of verhuur van een wooneenheid betreft die nieuw gebouwd wordt en die nog niet eerder in gebruik werd genomen, moet het EPC ten laatste 6 maanden na de ingebruikname door de koper of huurder of 6 maanden na het beëindigen van de werken (de voorlopige oplevering) beschikbaar zijn.

Ook interessant