Energieprestatiedatabank

Voor elk bouwproject worden op drie momenten gegevens verzonden naar het Vlaams Energieagentschap, via de Energieprestatiedatabank www.energieprestatiedatabank.be:

  • bij het verlenen van de vergunning of een melding, via xml (door de gemeente);
  • bij de start van de werken: het versturen van de startverklaring met voorafberekening (door de verslaggever);
  • binnen de 6 maanden na ingebruikname van het gebouw, het iende van de werken of uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de vergunning: het versturen van de EPB-aangifte (door de verslaggever).

Om de gegevens te koppelen, krijgt elke bouwvergunning een uniek energieprestatiedossiernummer.

Hoe u als gemeente of RO-vlaanderen de xml-gegevens kunt opladen op de Energieprestatiedatabank, vindt u in onderliggende pagina's uitgelegd.

Vanuit het departement Ruimtelijke Ordening wordt aan een digitaal loket gewerkt voor het aanvragen van vergunningen: de digitale bouwaanvraag. Een aantal gemeenten zullen aansluiten op dit digitale platform voor het aanvragen en behandelen van vergunningen en meldingen. Het VEA zal op termijn de werkwijze voor het doorsturen van vergunningsgegevens daaraan aanpassen.

Ook interessant

Samenstelling van het unieke EPB-dossiernummer