EPB energieprestatieregelgeving

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over "Energieprestatie en Binnenklimaat", afgekort EPB.

Bouw-en-verbouwprojecten
Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

In welke situaties wordt verwacht dat u de EPB-regelgeving naleeft en wanneer bent u vrijgesteld? Wij maken u graag wegwijs.

Welke specifieke eisen van toepassing zijn, hangt af van de datum van uw bouwaanvraag of melding en van de aard van de werken.

(Ver-)bouwen volgens de eisen is één zaak. U moet ook de procedure volgen: op tijd een verslaggever aanstellen, een startverklaring en een EPB-aangifte indienen.

99% van de nieuwbouw-woningen voldoet aan het E-peil. De helft loopt zelfs voor op de eisen. De boetes zijn vooral voor overtredingen op de ventilatieverplichtingen.

Zoek een verslaggever

foto verslaggeving