EPB energieprestatieregelgeving voor bouwers

Met de energieprestatieregelgeving willen we energiezuinige, comfortabele gebouwen realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en financieel voor u.

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, maar ook sommige meldingen, moeten voldoen aan de EPB-regelgeving of energieprestatieregelgeving. EPB staat voor 'EnergiePrestatie en Binnenklimaat'.

Dat betekent dat deze gebouwen een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat moeten behalen.

Vanaf deze pagina en de onderliggende vindt u beknopte en duidelijke informatie over deze regelgeving:

  • Wanneer EPB? Welke bouwprojecten moeten voldoen aan de regelgeving?
  • Wat zijn de eisen die opgelegd worden aan een bouwproject?
  • Wie doet wat? Wie is aangifteplichtig? Wat doet een EPB-verslaggever? Wat zijn de taken van een architect?
  • Stap voor stap: welke procedure moet er gevolgd worden? Welke documenten zijn er nodig?
  • Controles en sancties: hoe wordt het naleven van deze regelgeving gecontroleerd? Worden overtredingen beboet?
  • Wat bij niet-voldoen? Welke procedure moet gevolgd worden als uw bouwproject niet voldoet aan de eisen? Hoe verloopt een hoorzitting voor het niet voldoen aan de eisen praktisch?
  • Voorbeelden: hier vindt u een aantal voorbeeldwoningen die voldoen aan de EPB-eisen.

Wenst u snel te weten waaraan uw bouwproject wel of niet moet voldoen?

Doorloop dan de EPB-wegwijzer. 

Premies en subsidies

Deze regelgeving legt boetes op aan wie ze niet naleeft, maar beloont anderen die een inspanning leveren om beter te doen dan wat er opgelegd wordt.

Zo geeft een woning met een laag E-peil recht op een aanzienlijke vermindering van de jaarlijkse onroerende voorheffing!

Wilt u weten of uw bouwwerken in aanmerking komen voor een subsidie of premie, raadpleeg dan onze premiemodule.

Wenst u nog meer informatie over EPB?

Als u informatie zoekt die inhoudelijk dieper ingaat op de regelgeving, bezoek dan onze deelsite voor professionelen:

In dat deel van de website vindt u wetteksten, berekeningsmethoden, rekenbladen, de EPB-software, de EPB-nieuwsbrief ...

'EPB voor professionelen' richt zich in eerste instantie tot EPB-verslaggevers en architecten. Ook gemeentebesturen en professionele bouwheren vinden er hun gading.