EPB-plichtig?

Sinds 1 januari 2006 is een (ver-)bouwproject EPB-plichtig, als er een bouwvergunningsaanvraag of melding nodig is voor het project.

Pas op: een aantal van de geplande werken zijn mogelijk niet-vergunningsplichtig. Toch is de EPB-regelgeving van toepassing op het volledige gebouw(-deel) waarvoor een stedebouwkundige vergunning aangevraagd of melding ingediend is.

Raadpleeg het gedetailleerde overzicht van het toepassingsgebied voor EPB-plicht.

Wil u nagaan of uw project EPB-plichtig is? Test het met onze EPB-wegwijzer.

Deze (ver-)bouwprojecten zijn niet EPB-plichtig
  • Er is volgens de stedenbouwwetgeving geen tussenkomst van een architect vereist én het beschermd volume van het gebouw is kleiner dan 3000 m3.
  • De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend vóór 1 januari 2006: voor die dossiers geldt de vroegere isolatiereglementering.  
  • Het gaat om een beperkte stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, waarvoor geen medewerking van een architect vereist is. De werken zijn bijvoorbeeld beperkt tot het vervangen van ramen, het plaatsen van dakisolatie, een verwarmingsinstallatie, ... (ook alle eventuele andere werken aan het gebouw waren vrij van vergunning).
  • Er gebeuren geen werken aan de buitenschil van het gebouw, noch aan de installaties.
  • De vergunningsaanvraag heeft enkel betrekking op technische werken, terreinaanlegwerken ...
  • Het gaat enkel om een niet verwarmde vrijstaande garage.

Uitzonderingen en regularisaties vormen een apart hoofdstuk van de energieprestatieregelgeving.