E-peil

Wat is een E-peil?

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, luchtdichtheid, de compactheid, oriëntatie en bezonning van het gebouw. Daarnaast beïnvloeden de vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van het gebouw deze maatstaf.

Wanneer moet een project aan de E-peileis voldoen?

Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of meldingsdatum tot en met 31 december 2016

Als de bestemming van het gebouw of een gebouwdeel 'wonen', 'kantoor' en 'school' is, en er wordt één van de onderstaande werken uitgevoerd:

•nieuwbouw of gelijkwaardig

•ingrijpende energetische renovatie

Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of meldingsdatum vanaf 1 januari 2017

Als de bestemming van het gebouw of een gebouwdeel 'wonen' of 'niet-residentieel' (exclusief industrie) is, en er wordt één van de onderstaande werken uitgevoerd:

•nieuwbouw of gelijkwaardig

•ingrijpende energetische renovatie

Het E-peil wordt berekend voor elk deel van een gebouw dat afzonderlijk gebruikt wordt (bv. bij een appartementsgebouw wordt het E-peil per appartement berekend) en voor elk deel dat een verschillende bestemming (woongebouw, kantoor, school ...) heeft.

Welk E-peil mag ik maximaal halen?

Welk E-peil u maximaal mag halen, hangt af van de datum van uw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding en van de bestemming van het gebouw (woning of niet-residentieel gebouw) en van de functie in een niet-residentieel gebouw. 

U vindt de E-peileis die van toepassing is op uw bouwproject in het overzicht van de EPB-eisen.

Ook interessant

Aandachtspunten en tips voor het behalen van een laag E-peil: zie rubriek "Ga voor energiezuinig".