E-peil

Wat is een E-peil?

Het is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de compactheid, de oriëntatie en de bezonning van het gebouw. Daarnaast beïnvloeden de vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van het gebouw deze maatstaf.

Wanneer moet een project aan de E-peileis voldoen?

Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of meldingsdatum tot en met 31 december 2016

Als de bestemming van het gebouw of een gebouwdeel 'wonen', 'kantoor' of 'school' is, en men voert één van de onderstaande werken uit:

  • nieuwbouw of gelijkwaardig
  • ingrijpende energetische renovatie
Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of meldingsdatum vanaf 1 januari 2017

Als de bestemming van het gebouw of een gebouwdeel 'wonen' of 'niet-residentieel' (exclusief industrie) is, en men voert één van de onderstaande werken uit:

  • nieuwbouw of gelijkwaardig
  • ingrijpende energetische renovatie

Het E-peil wordt berekend voor elk deel van een gebouw dat afzonderlijk gebruikt wordt (bijvoorbeeld: bij een appartementsgebouw wordt het E-peil per appartement berekend) en voor elk deel dat een verschillende bestemming (woongebouw, kantoor, school ... ) heeft.

Welk E-peil mag ik maximaal halen?

Dat hangt af van:

  • de datum van uw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding
  • en van de bestemming van het gebouw (woning of niet-residentieel gebouw)
  • en van de functie in een niet-residentieel gebouw. 

Ontdek de E-peileis die van toepassing is op uw bouwproject in het overzicht van de EPB-eisen.

Ook interessant

Aandachtspunten en tips voor het behalen van een laag E-peil: "Ga voor energiezuinig".