Hernieuwbare energie

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouw (of ermee gelijkgesteld) woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen.

Voor kantoren en scholen van publieke organisaties geldt de verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013. Vanaf 2017 geldt de verplichting ook voor alle niet-residentiële gebouwen en voor ingrijpende energetische renovaties.  

Vanaf 2018

Voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 1 januari 2018 is het verplicht een minimumaandeel van 15kWh/jaar te voorzien, per m² bruikbare vloeroppervlakte. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als voor ingrijpende energetische  renovaties en zowel voor wonen als voor EPN (niet-residentieel).

Om dat minimumaandeel van 15 kWh/m² te behalen, kunt u een combinatie van maatregelen uit de lijst van zes toepassen.

Vanaf 2017-2018

Voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 1 maart 2017 is het volgende minimumaandeel uit hernieuwbare energiebronnen verplicht, per m² bruikbare vloeroppervlakte:

  • minstens 15 kWh/jaar energie voor nieuwe woongebouwen;
  • minstens 10 kWh/jaar energie voor ingrijpende energetische renovaties van residentiële en niet-residentiële gebouwen en voor nieuwe niet-residentiële gebouwen.

Om dat minimumaandeel van 10 of 15 kWh/m² te behalen, kunt u een combinatie van maatregelen uit de lijst van zes toepassen.

Voor 2017

Om te voldoen aan het minimumaandeeel aan hernieuwbare energie vanaf 2014 en voor 2017,  heeft u de volgende keuze:

  • ofwel past u 1 van de 6 maatregelen (eisen hernieuwbare energie) toe in het bouwproject;
  • ofwel haalt u minstens 10 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen, via een combinatie van maatregelen uit de lijst van zes. 

Regelgevende achtergrond

Deze verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) en is via een wijziging van het Energiebesluit, opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving.

De verplichting is opgenomen in het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw en werd definitief goedgekeurd op 28 september 2012 door de Vlaamse Regering en via het wijzigingsbesluit van 29 november 2013.

De verplichting voor EPN-eenheden (niet-residentiële gebouwen) is opgenomen in het wijzigingsbesluit van 18 december 2015.

De bepalingen werden vanaf 2017 gewijzigd door het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017.

Artikel 9.1.12/2 (EPW), artikel 9.1.12/3 (EPN) en artikel 9.1.17 (IER), §5 van het Energiebesluit.

Ook interessant