Contacteer ons

Hernieuwbare energie

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouw (of ermee gelijkgesteld) woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen.

Om te voldoen aan deze eis, heeft u de volgende keuze:

  • Ofwel past u één van de zes maatregelen (zie 'eisen hernieuwbare energie') toe in het bouwproject;
  • Ofwel haalt u minstens 10 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen, via een combinatie van maatregelen uit de lijst van zes.

Voor kantoren en scholen van publieke organisaties geldt de verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

Voor alle niet-residentiële gebouwen, exclusief industriegebouwen, met een vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2017 is minstens 10kWh/jaar energie per m² bruikbare  vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen verplicht.  U kunt daarvoor een combinatie van maatregelen uit de lijst van zes toepassen.

Regelgevende achtergrond

Deze verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) en is via een wijziging van het Energiebesluit, opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving.

De verplichting is opgenomen in het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw en werd definitief goedgekeurd op 28 september 2012 door de Vlaamse Regering en via het wijzigingsbesluit van 29 november 2013.

De verplichting voor EPN-eenheden (niet-residentiële gebouwen) is opgenomen in het wijzigingsbesluit van 18 december 2015.

Ook interessant