Info voor opleidings- en vormingsinstellingen

cursisten rond de PC

Nieuwe verslaggevers moeten een opleiding volgen en een examen afleggen. Alle verslaggevers zijn verplicht om jaarlijks vorming te volgen.

De voorwaarden om als instelling erkend te worden voor het geven van opleidingen of vormingen conform het ministerieel besluit van 17 november 2014, vindt u hieronder terug.

EPB-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van wijzigingen in de energieprestatieregelgeving, zowel wat wetgeving, rekenmethode als software betreft.