K-peil

Wat is een K-peil?

Het K-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Het K-peil wordt berekend voor het gebouw als geheel.

Wanneer moet een project aan de K-peileis voldoen ?

De eis geldt voor:

  • nieuwbouw
  • herbouw
  • ontmanteling
  • gedeeltelijke herbouw waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
  • gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid
  • uitbreiding waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
  • uitbreiding met minstens 1 wooneenheid
  • functiewijziging

De K-peileis is enkel van toepassing voor de nieuw uitgevoerde werken.

Welk K-peil mag ik maximaal halen?

Dit hangt af van de datum van uw bouwaanvraag of melding en van de bestemming van het gebouw. Wat van toepassing is voor uw bouwproject vindt u in het overzicht van de EPB-eisen.

Bouwknopen

Bouwknopen hebben een negatieve invloed op het K-peil.

Een bouwknoop is een plaats in de gebouwschil waar extra warmteverlies kan optreden. Vroeger sprak men van ‘koudebruggen’. In de ontwerpfase kan de EPB-verslaggever bepalen of een bouwknoop aanvaard wordt voor de energieprestatieregelgeving.

De invloed van bouwknopen moet verplicht worden ingerekend in het K-peil en het E-peil voor gebouwen:

  • waarvoor de EPB-eisen voor nieuwbouw gelden en
  • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2011.