K-peil

Wat is een K-peil?

Het K-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Het K-peil wordt berekend voor het gebouw als geheel.

Wanneer moet een project aan de K-peileis voldoen ?

De K-peileis is enkel van toepassing voor nieuwbouw of gelijkwaardig; niet voor ingrijpende energetische renovaties of gewone renovatieprojecten. Voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 2018 bestaat de K-peileis enkel nog voor nieuwe industriegebouwen. Voor woongebouwen

K-PEILEIS

Nieuwbouw of gelijkwaardig

Bouwvergunningsaanvraag van 1/1/2006 tot 1/1/2018

Bouwvergunningsaanvraag vanaf 1/1/2018

Woongebouwen

Niet-residentiële gebouwen (incl. kantoren, scholen, andere specifieke bestemmingen)

Industriegebouwen (*)

Industriegebouwen

 

functiewijziging met beschermd volume > 800 m³

Bouwvergunningsaanvraag van 1/1/2006 tot 1/3/2017

Woongebouwen

Niet-residentiële gebouwen (incl. kantoren, scholen, andere specifieke bestemmingen)

Industriegebouwen

Nieuwbouw of gelijkwaardig 

 

Bouwvergunningsaanvraag vanaf 1/1/2011

Woongebouwen

Niet-residentiële gebouwen (incl. kantoren, scholen, andere specifieke bestemmingen)

Industriegebouwen (*)

* Let op! Voor industriegebouwen heeft u voor vergunningsaanvragen van 2006 tot 2012 de keuze om te voldoen aan een maximaal K-peil of Umax- en Rmin-waarden. Vanaf 2012 moet industrie voldoen aan de K-peileis én Umax- en Rmin-waarden.

Welk K-peil mag ik maximaal halen?

Dit hangt af van de datum van uw bouwaanvraag of melding en van de bestemming van het gebouw. Wat van toepassing is voor uw bouwproject vindt u in het overzicht van de EPB-eisen.

Bouwknopen

Bouwknopen hebben een negatieve invloed op het K-peil.

Een bouwknoop is een plaats in de gebouwschil waar extra warmteverlies kan optreden. Vroeger sprak men van ‘koudebruggen’. In de ontwerpfase kan de EPB-verslaggever bepalen of een bouwknoop aanvaard wordt voor de energieprestatieregelgeving.

De invloed van bouwknopen moet verplicht worden ingerekend in het K-peil en het E-peil voor gebouwen:

  • waarvoor de EPB-eisen voor nieuwbouw gelden en
  • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2011.