K-peil

Wat is een K-peil?

Het K-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. In tegenstelling tot het E-peil, wordt het K-peil berekend voor het gebouw als geheel.

Wanneer moet een project aan de K-peileis voldoen ?

Deze eis geldt enkel voor de onderstaande werken:

  • nieuwbouw
  • herbouw
  • ontmanteling
  • gedeeltelijke herbouw waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
  • gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid
  • uitbreiding waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
  • uitbreiding met minstens één wooneenheid
  • functiewijziging

De K-peileis is enkel van toepassing voor de nieuw uitgevoerde werken.

Welk K-peil mag ik maximaal halen?

Het K-peil dat u maximaal mag halen, hangt af van de datum van uw bouwaanvraag of melding en van de bestemming van het gebouw. U vindt de K-peileis die van toepassing is op uw bouwproject in het overzicht van de EPB-eisen.

Bouwknopen

Bouwknopen hebben een negatieve invloed op het K-peil.

Een bouwknoop is een plaats in de gebouwschil waar extra warmteverlies kan optreden. Vroeger sprak men van ‘koudebruggen’. In de ontwerpfase kan de EPB-verslaggever bepalen of een bouwknoop aanvaard wordt voor de energieprestatieregelgeving.

De invloed van bouwknopen moet verplicht worden ingerekend in het K-peil en het E-peil voor gebouwen:

  • waarvoor de EPB-eisen voor nieuwbouw gelden én
  • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2011.