Netto-energiebehoefte

Wanneer geldt de eis op netto-energiebehoefte?

De netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming moet beperkt worden voor stedenbouwkundige aanvragen of meldingen van woongebouwen, vanaf 1 januari 2012, waaraan een van de onderstaande werken wordt uitgevoerd:

 • nieuwbouw
 • herbouw
 • ontmanteling
 • gedeeltelijke herbouw waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
 • gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid
 • uitbreiding waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
 • uitbreiding met minstens 1 wooneenheid

Op die manier wordt het beperken van de warmtevraag van een gebouw gestimuleerd.

Voor meldingen of vergunningen met aanvraagdatum voor 1 januari 2014

De netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming mag niet hoger zijn dan 70 kWh/m².

Voor meldingen of vergunningen met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2014:

De  jaarlijkse energiebehoefte voor verwarming van een nieuwe EPW-eenheid moet voldoen aan een van volgende maxima:

 • 70 kWh/m²
 • (100-25*c) kWh/m²

Dat heeft als gevolg dat de maximum toegelaten netto-energiebehoefte voor verwarming bij zeer oncompacte EPW-eenheden hoger wordt. Dat geeft oncompacte EPW-eenheden toch de mogelijkheid om aan de eisen te voldoen, met gelijkaardige maatregelen als andere wooneenheden.

Hoe kan men de warmtevraag beperken?

 • door beter thermisch te isoleren;
 • door de ventilatieverliezen, zowel de bewuste als de onbewuste, te beperken (bijvoorbeeld: door luchtdicht te bouwen);
 • door de warmtewinsten optimaal te benutten.