Oververhitting

Wanneer moet het risico op oververhitting beperkt worden ?

Enkel bij woongebouwen waaraan een van de onderstaande werken wordt uitgevoerd:

 • nieuwbouw
 • herbouw
 • ontmanteling
 • gedeeltelijke herbouw waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
 • gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid
 • uitbreiding waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
 • uitbreiding met minstens 1 wooneenheid

moet het risico op oververhitting onderzocht worden.

Waaraan moet worden voldaan?

De oververhittingsindicator moet onder een maximaal toegelaten waarde blijven.

 • Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum voor 1 januari 2014: de maximaal toegelaten waarde is 17.500 Kh;
 • Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum vanaf 1 januari 2014: de maximaal toegelaten waarde is 6500 Kh.

Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum vanaf 1 januari 2014 is de rekenmethode gewijzigd: de drempelwaarde voor de oververhittingsindicator werd omgeschaald, zonder te verstrengen. De eis voor het beperken van het risico op oververhitting is een eis op het vlak van het binnenklimaat. De EPB-verslaggever kent het resultaat pas na de volledige berekening.

Voor een zo laag mogelijk E-peil is het interessant om het oververhittingsrisico zo veel mogelijk te beperken.

Hoe kan het risico op oververhitting beperkt worden?

Van in de ontwerpfase moet aandacht besteed worden aan:

 • de oriëntatie van de vensters;
 • de zonnetoetredingsfactor van de beglazing;
 • effectieve zonwering aan vensters;
 • beschaduwing van vensters door luifels;
 • een bouwwijze met een zekere 'zwaarte';
 • voldoende vensters die u kunt openzetten. (Let op: deze vensters moeten inbraakwerend zijn)

Beglazing

In een gebouw waar relatief veel beglazing is toegepast in verhouding tot het beschermde volume kan het moeilijk zijn om het oververhittingsrisico te beperken.

Bouwwijze

Het toepassen van een lichte bouwwijze (bijvoorbeeld: houtskeletconstructie) kan het oververhittingsrisico doen toenemen. Die bouwwijze heeft minder thermische capaciteit dan het gebruik van meer metselwerk of beton. Die materialen slaan de warmte beter op in hun massa.