Bouwknopen

Bouwknopen inrekenen volgens de energieprestatieregelgeving

Het extra warmteverlies door transmissie, ter plaatse van bouwknopen (de nieuwe benaming voor de vroegere 'koudebruggen') moet verplicht ingerekend worden in het K-peil en het E-peil voor gebouwen: 

  • waarvoor de EPB-eisen voor nieuwbouw gelden én
  • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2011.

De bouwknopen worden ingerekend volgens de beschreven methodiek in bijlage VIII van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Het ministerieel besluit van 1 december 2010:

  • legt  de invoeringsdatum voor het inrekenen van de bouwknopen vast op 1 januari 2011;
  • beschrijft de gevalideerde numerieke berekeningen (pdf, december 2010) voor het berekenen van de invloed van bouwknopen via de gedetailleerde methode (optie A) en via de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen (optie B). 

Lesmodules en toelichtingsdocument

Met onderstaande lesmodules en het toelichtingsdocument over het inrekenen van bouwknopen (pdf, december 2009) kunt u via zelfstudie de bouwknoopproblematiek onder de knie krijgen. Deze documenten geven uitleg over:

  • de bouwfysische achtergrond van de koudebruggen
  • de regels om te komen tot een EPB-aanvaarde bouwknoop

Sinds december 2009 worden verschillende cursussen gegeven door opleidingscentra en beroepsverenigingen, die over lesgevers beschikken die hiervoor een specifieke opleiding gevolgd hebben.

Bij gebruik van de documenten of delen uit de documenten dient u steeds de bron te vermelden.

Bouwknopen in de EPB-software

Vanaf de EPB-software Vlaanderen versie 1.5.0 kunt u de invloed van de bouwknopen berekenen volgens de vastgelegde methodiek.

Hoe u de bouwknopen kunt invoeren in de EPB-software Vlaanderen, kunt u nalezen in het document 'Bouwknopen invoeren in de EPB-software' (pdf).

Veelgestelde vragen

Een vraag over het berekenen van bouwknopen? Lees het document FAQ - inrekenen van bouwknopen (pdf, december 2014)