Permanente vorming

Bent u een erkende verslaggever en wilt u uw erkenning behouden? Dan moet u jaarlijks  een aantal uur permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen, aangevuld met een aantal uren waarvan de minister het onderwerp oplegt. Voor 2016 betekende dat dat u in totaal 14 uur permanente vorming moet volgen:

  • 8 uur om het basispakket vrije vorming in te vullen
  • en 6 uur over EPN en de wijzigingen aan de EPW-rekenmethode vanaf 2017.

Het miniterieel besluit dat vastlegt hoeveel uur u in 2017 moet volgen en over welke inhoud, moet nog enkele regelgevende stappen doorlopen. Van zodra dat besluit is goedgekeurd, brengen we u op de hoogte via deze website en via de EPB-nieuwsbrief.

Alle details over permanente vorming kunt u hier lezen (pdf, versie juni 2015).

Welke vormingen komen in aanmerking?

U moet vormingen kiezen uit het erkende aanbod, dus gegeven door een erkende vormingsinstelling. Het VEA houdt de vormingstabel met het erkende aanbod van vrije en verplichte vormingen actueel: de meest recente versie van dit aanbod vindt u in de vormingstabel in de rechterkolom.

Verschillende activiteiten komen in aanmerking als vorming: u kunt opleidingen, studiedagen, e-learning of seminaries volgen, deelnemen aan werkgroepen of het verplicht aantal uren invullen met een combinatie van het voorgaande.

Praktisch

Erkende vormingsinstellingen melden hun vormingen via de energieprestatiedatabank. Het VEA valideert deze en de erkende vormingen verschijnen in de vormingstabel (zie rechterkolom). 

Het enige wat u als verslaggever hoeft te doen, is één of meerdere vormingen selecteren, u inschrijven voor de vorming(en) bij de erkende instelling en deelnemen aan de gewenste vorming.

U hoeft dus per gevolgde vorming geen bewijstukken naar het VEA te sturen. Het aantal gevolgde uren permanente vorming kan u volgen in uw registratie op de energieprestatiedatabank. Vanaf 2016 krijgt u drie maal per jaar een e-mailbericht met uw status op het vlak van de permanente vorming voor verslaggevers.

Alle details over het opvolgen van permanente vorming (pdf, versie oktober 2015) kunt u hier lezen. Nog vragen? Lees dan de selectie van de veelgestelde vragen (pdf, versie oktober 2015).

Wetgeving

Op 11 mei 2015 hechtte minister van Energie, Annemie Turtelboom, haar definitieve goedkeuring aan de wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2014. Dat besluit legt de vorm, de inhoud, de duur en nadere bepalingen vast van de verplichte permanente vorming van verslaggevers.

Het wijzigingsMB van 11 december 2015 (pdf) legt de verplichte vorming voor 2016 vast.