EPB-software Vlaanderen en EPB-software 3G

Er zijn twee softwarepakketten waarmee u de energieprestatie van gebouwen kan rapporteren: EPB-software Vlaanderen en EPB-software 3G.

Op 6 januari 2014 is het VEA overgeschakeld op de EPB-software 3G. Het Vlaamse Gewest stapt mee in het softwarepakket van het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze gezamenlijke EPB-software van de drie gewesten is gebruiksvriendelijker en bevat meer mogelijkheden dan de oudere EPB-software Vlaanderen.

Wanneer moet ik met welke software werken?
Aanvraagdatum Software
Voor 1 januari 2012 EPB-software Vlaanderen
Vanaf 1 januari 2012 en voor 1 januari 2014 EPB-software Vlaanderen of EPB-software 3G
Vanaf 1 januari 2014                          EPB-software 3G

Zolang de aanvraagdatum van de vergunning of de meldingsdatum vóór 1 januari 2014 ligt, blijft het mogelijk om EPB-aangiftes en startverklaringen die aangemaakt zijn met de huidige EPB-software Vlaanderen, in te dienen op de energieprestatiedatabank.

Met de EPB-software 3G is het niet mogelijk om :

  • projecten in te voeren met een aanvraagdatum van de vergunning of meldingsdatum vóór 1 januari 2012;
  • een project van het Waalse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te converteren naar een Vlaams project en omgekeerd;
  • een bestand dat aangemaakt is in de huidige EPB-software Vlaanderen te openen.