EPB-regelgeving

De energieprestatieregelgeving werd oorspronkelijk gevormd door:

  • het EPB-decreet van 22 december 2006. Dat verving het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005.

Momenteel is de energieprestatieregelgeving opgenomen in:

Het Energiedecreet omvat:

  1. het kader voor het omzetten van de eerste 4 verplichtingen van de Europese richtlijn;
  2. de uitvoerings- en handhavingsmaatregelen.

Het Energiebesluit geeft uitvoering aan:

  1. de methode waarmee de energieprestatie wordt berekend;
  2. de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen;
  3. de bepaling van de gebouwen of werkzaamheden waarvoor uitzondering, afwijking of vrijstelling van een of meer eisen mogelijk is;
  4. de invoeringsdatum van de energieprestatieregelgeving.