Startverklaring

Wanneer moet de startverklaring ingediend worden?

Voor de start van de werken moet de startverklaring ingediend worden bij de energieprestatiedatabank. Deze (EPB-)startverklaring is niet hetzelfde als de verklaring van de start van de werken die men aan de gemeente bezorgt.

Voor een bouwproject waarvan de werken vroeger gestart zijn, moet men de startverklaring onmiddellijk indienen. Als start van de werken vult u de werkelijke startdatum in.

Wie dient de startverklaring in?

U stelt een EPB-verslaggever (pdf, maandelijks aangepast) aan die voor u de startverklaring elektronisch indient. Bij de definitieve indiening in de energieprestatiedatabank ontvangt uw verslaggever automatisch een afdrukbare versie van de startverklaring.

De verslaggever laat de ingediende startverklaring ondertekenen door alle betrokkenen: de aangifteplichtige, de architect en de verslaggever. De verslaggever houdt dit document gedurende 3 jaar bij.
Sommige verslaggevers bezorgen een kopie aan de klant.

Inhoud van de startverklaring

De startverklarings stemt overeen met het hoofdformulier van de EPB-aangifte:

 • gegevens van het bouwproject
  • de ligging van het bouwproject
  • de datum van de start van de werkzaamheden
  • de aard van de werkzaamheden
  • de bestemming van het gebouw
  • het beschermd volume en de indeling van het bouwproject
  • de resultaten op het vlak van het K-peil, E-peil en overige EPB-eisen
 • gegevens van de aangifteplichtige, de architect en de verslaggever

Bij de startverklaring stuurt de verslaggever ook de voorafberekening mee.

Hoeveel startverklaringen dient men in?

In principe dient men slechts 1 startverklaring in. Als er echter een stedenbouwkundige vergunning verleend wordt voor meerdere gebouwen samen, elk met een afzonderlijke ligging (bijvoorbeeld: 4 rijwoningen), dient de verslaggever voor elk gebouw afzonderlijk een startverklaring in.
De verschillende startverklaringen hebben dan eenzelfde EPB-dossiernummer, maar andere adresgegevens.

Als een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor verschillende types werken aan eenzelfde gebouw (bijvoorbeeld: een verbouwing en een uitbreiding), dan dient de verslaggever per type werken 1 startverklaring in.