Stavingsstukken: waar moet u als bouwheer op letten?

Als bouwheer ben je doorgaans de aangifteplichtige van je bouwproject. Voor de start van de werken laat je een startverklaring laten opmaken door een verslaggever. Bij de startverklaring hoort een voorafberekening: de verslaggever berekent de impact van verschillende energiezuinige maatregelen op het E-peil van je gebouw.

Na de werken of na de ingebruikname laat je de EPB-aangifte opmaken. Hierin wordt nagegaan of je project aan de EPB-eisen voldoet. Als aangifteplichtige ben je zowel verantwoordelijk voor het tijdig laten indienen van deze aangifte als voor het voldoen aan de EPB- eisen. Je hebt er dus voordeel bij dat deze aangifte tijdig en correct kan gebeuren!

Je bent ook verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige stavingsstukken. Je kan een aantal zaken in detail laten meerekenen of de verslaggever laten werken met standaardwaarden. Detailberekeningen kunnen leiden tot een lager en dus beter E-peil. Om de detailwaarden te mogen meerekenen heb je extra metingen, testen en/of geldige stavingsstukken nodig.

In elke bouwfase hou je als aangifteplichtige best een aantal aspecten in de gaten. 

Doorloop het volledige bouwproces en kijk wat je per fase kan of moet doen.