Vergunningsaanvraag of melding

De verklaring bij de bouwaanvraag of de melding 

De formulieren voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een melding bevatten een rubriek 'Energieprestatieregelgeving'. In die rubriek wordt 'ja' aangevinkt voor gebouwen waarvoor EPB-eisen gelden.

Dit is geen vrije keuze, het toepassingsgebied van de regelgeving is duidelijk afgebakend. Met de EPB-wegwijzer kunt u via een vragenlijst bepalen of uw project EPB-plichtig is en welk eisenpakket van toepassing is.

Als er EPB-eisen gelden, verklaart de aanvrager dat hij of zij op de hoogte is gebracht van de maatregelen die vereist zijn om aan de energieprestatieregelgeving te voldoen. De architect licht hem of haar hierover in.

Indien men onterecht ‘nee’ aankruist, dan valt het bouwproject toch onder de energieprestatieregelgeving! Men zal dus ook moeten voldoen aan de procedure en de eisen, om geen boete te ontvangen. Dit biedt dus geen vrijstelling.

Let op:

Voor meldingen en stedenbouwkundige aanvragen vanaf 1 januari 2014 bepaalt de energieprestatieregelgeving expliciet dat elk gebouw waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen … altijd beschouwd wordt als geklimatiseerd. Dergelijke gebouwen of delen ervan, vallen op die manier altijd binnen het toepassingsgebied van de regelgeving en zijn dus EPB-plichtig. De EPB-plicht geldt ook als er geen klimatisatie-installatie (verwarming en/of koeling) is of als er geen afgifte-elementen zijn geplaatst.

Niet het al dan niet geklimatiseerd zijn, maar wel de functie, bepaalt dus de EPB-plicht. Woongebouwen, handelszaken, kantoren, scholen, sportcentra, zwembaden, ziekenhuizen, musea, bioscopen … zijn dus altijd EPB-plichtig.

Uitzonderingen:

Een industrieel gebouw of een gebouw in een landbouwbedrijf dat niet voor bewoning bestemd is.

Vallen meldingsplichtige werkzaamheden onder de energieprestatieregelgeving?

Zowel voor meldingen als voor stedenbouwkundige vergunningen gelden dezelfde procedures en eisen. Meldingsplichtige werkzaamheden (pdf) kunnen zowel EPB-plichtig als niet EPB-plichtig zijn.

Een EPB-plichtige melding is een melding voor werkzaamheden aan gebouwen:

  • waarin energie wordt verbruikt om ten behoeve van mensen een specifiek binnenklimaat te realiseren;
  • én waarbij de medewerking van een architect vereist is;
  • én waarbij werken worden uitgevoerd die impact hebben op het warmteverliesoppervlak van het gebouw.