Verslaggever

Wie beschikt over één van volgende diploma's of het equivalente masterdiploma met dezelfde titulatuur, mag verslaggever worden:

 • architect;
 • burgerlijk ingenieur-architect;
 • burgerlijk ingenieur;
 • industrieel ingenieur;
 • technisch ingenieur;
 • bio-ingenieur;
 • interieurarchitect (diploma afgeleverd vanaf 2011).

Vanaf 2015 worden de bestaande diplomavereisten verruimd:

 • graduaat bouw;
 • bachelor bouw;
 • bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering;
 • architect-assistent of bachelors in de toegepaste architectuur;
 • de beperking in de tijd voor het diploma 'interieurarchitect' verdwijnt.

Opgelet:

 • Het is niet toegestaan om de verslaggeving te doen voor een bouwproject waarvan men zelf de bouwheer is.
 • Vanaf 2015 wordt een erkenningsregeling voor verslaggevers ingevoerd. Het werken als verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie.
Taken van de verslaggever

Voorafberekening en bijhorend advies

De verslaggever maakt voor de start van de werken een berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het bouwproject, de voorafberekening
Als de berekening aantoont dat het ontwerp niet zal voldoen aan de EPB-eisen, signaleert de verslaggever dat aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever geeft hen één schriftelijk, niet-bindend advies over hoe ze kunnen voldoen aan de EPB-eisen.

Startverklaring

De verslaggever dient de startverklaring definitief elektronisch in bij de energieprestatiedatabank, vóór de start van de werken. De voorafberekening is een onderdeel van de startverklaring. Vervolgens kan de verslaggever de papieren versie voorleggen aan de betrokkenen ter ondertekening. De verslaggever houdt deze ondertekende versie bij.

EPB-aangifte

De verslaggever stelt de voorlopige EPB-aangifte op als de werken voltooid zijn en legt deze versie voor aan de aangifteplichtige ter goedkeuring.

De verslaggever moet de EPB-aangifte definitief elektronisch indienen bij de energieprestatiedatabank. De uiterste indiendatum voor de EPB-aangifte is:

 • zes maanden na de eerste van de volgende twee data:
  • datum van ingebruikname
  • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken
 • en in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding.

De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering van het project. Na de definitieve indiening kan de verslaggever de papieren, ondertekende versie van de aangifte bezorgen aan de aangifteplichtige. De aangifteplichtige houdt deze versie gedurende tien jaar bij.

Opgelet:

De EPB-aangifte kan in principe slechts éénmaal definitief worden ingediend. De periode van zes maanden na de ingebruikname of na beëindiging van de werken laat toe om nog extra energiezuinige maatregelen uit te voeren (zonneboiler, zonnepanelen, ... maar ook een luchtdichtheidsmeting). Na het definitief indienen van de aangifte komen deze maatregelen niet meer in aanmerking voor de aangifte.

Na vaststelling van fouten kan het VEA de verslaggever verplichten om een correcte EPB-aangifte in te dienen.