Wie mag EPB-verslaggever worden ?

De verslaggever moet beschikken over één van volgende diploma's of het equivalente masterdiploma met dezelfde titulatuur:

• architect;
• burgerlijk ingenieur-architect;
• burgerlijk ingenieur;
• industrieel ingenieur;
• technisch ingenieur;
• bio-ingenieur;
• interieurarchitect (diploma afgeleverd vanaf 2011).

Er is geen verplichte opleiding of examen.

Opgelet:

  • Enkel beschikken over het vereiste diploma is niet voldoende: het werken als verslaggever vereist een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie. Niet-correcte rapportering of fouten door gebrekkige kennis kunnen aanleiding geven tot hoge geldboetes.
  • Het is niet toegestaan dat men de verslaggeving doet voor een bouwproject waarvan men zelf bouwheer is.

Wat zijn de taken van de verslaggever ?

Voorafberekening en bijhorend advies

De verslaggever maakt voor de start van de werken een berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het bouwproject, de voorafberekening
Als de berekening aantoont dat het ontwerp niet zal voldoen aan de EPB-eisen, signaleert de verslaggever dat aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever geeft hen één schriftelijk, niet-bindend advies over hoe ze kunnen voldoen aan de EPB-eisen.

Startverklaring

De verslaggever dient de startverklaring definitief elektronisch in bij de energieprestatiedatabank, vóór de start van de werken. De voorafberekening is een onderdeel van de startverklaring. Vervolgens kan de verslaggever de papieren versie voorleggen aan de betrokkenen ter ondertekening. De verslaggever houdt deze ondertekende versie bij.

EPB-aangifte

De verslaggever stelt de voorlopige EPB-aangifte op als de werken voltooid zijn en legt deze versie voor aan de aangifteplichtige ter goedkeuring.

De verslaggever moet de EPB-aangifte definitief elektronisch indienen bij de energieprestatiedatabank, ten laatste zes maanden na de ingebruikname van het bouwproject. De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering van het project. Na de definitieve indiening kan de verslaggever de papieren, ondertekende versie van de aangifte bezorgen aan de aangifteplichtige. De aangifteplichtige houdt deze versie gedurende tien jaar bij.

Opgelet: de EPB-aangifte kan in principe slechts éénmaal definitief worden ingediend. De periode van zes maanden na de ingebruikname laat toe om nog extra energiezuinige maatregelen uit te voeren (zonneboiler, zonnepanelen, ... maar ook een luchtdichtheidsmeting). Na het definitief indienen van de aangifte komen deze maatregelen niet meer in aanmerking voor de aangifte.