Voorafberekening

Wat is de voorafberekening?

Op basis van de materialen en de keuzes van de architect maakt de verslaggever een berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw.

Wat is het doel van deze voorafberekening?

Als blijkt dat het ontworpen gebouw niet zal voldoen aan de EPB-eisen, meldt de verslaggever dat aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever geeft hen 1 schriftelijk advies hoe er wel kan worden voldaan aan de EPB-eisen. De verslaggever bakent de probleemzones af en toont aan waar men kan bijsturen. Dit advies is niet bindend.

De aangifteplichtige beslist in samenspraak met de architect welke voorstellen men zal volgen om alsnog  te voldoen aan de EPB-eisen.

Wat is het verschil tussen de voorafberekening en de aangifte?

De verslaggever maakt beide op met de EPB-software. Tijdens de uitvoering van de werken kunnen de maatregelen uit de voorafberekening nog aangepast worden. In de aangifte rapporteert de verslaggever de reële uitvoering.

Wanneer wordt de voorafberekening opgemaakt?

De verslaggever maakt de voorafberekening op voor de start van de werken en voegt ze bij de startverklaring die wordt ingediend bij de energieprestatiedatabank.