Voorafberekening

Wat is de voorafberekening?

De verslaggever maakt een berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw, op basis van de materialen en de keuzes van de architect.

Wat is het doel van deze voorafberekening?

Als de berekening aantoont dat het ontworpen gebouw niet zal voldoen aan de EPB-eisen, meldt de verslaggever dat aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever geeft hen via één schriftelijk advies hoe er wel kan worden voldaan aan de EPB-eisen. De verslaggever toont aan welke punten kunnen worden bijgestuurd en bakent de probleemzones af. Dit advies is niet bindend.

In samenspraak met de architect beslist de aangifteplichtige of men de aanpassingen die de verslaggever voorstelde zal volgen en welke maatregelen men zal nemen om te voldoen aan de EPB-eisen.

Wat is het verschil tussen de voorafberekening en de aangifte?

De voorafberekening wordt net zoals de aangifte opgemaakt door de verslaggever met de EPB-software. Tijdens de uitvoering van de werken kunnen de doorgerekende maatregelen uit de voorafberekening nog bijgestuurd of aangepast worden. Bij de aangifte rapporteert de verslaggever de reële uitvoering.

Wanneer wordt de voorafberekening opgemaakt?

De verslaggever maakt de voorafberekening op vóór de start van de werken en voegt ze bij de startverklaring die wordt ingediend bij de energieprestatiedatabank.