EPB-wegwijzer

EPB-wegwijzerDe EPB-wegwijzer toont u op een snelle manier of (een deel van) uw project aan de energieprestatieregelgeving moet voldoen en u krijgt een opsomming van de specifieke EPB-eisen. U kan het resultaat per e-mail ontvangen en later opnieuw bekijken. 

Het resultaat wordt bepaald aan de hand van uw antwoorden op de meerkeuzevragen. Uiteraard is het resultaat pas waarheidsgetrouw als de antwoorden die u ingaf dat ook zijn.

Deze wegwijzer bestaat uit 4 delen. Klik op onderstaande linken om te starten:

  1. Project waarvoor vergunning werd aangevraagd (of melding gedaan) in 2013
  2. Project waarvoor vergunning werd aangevraagd (of melding gedaan) in 2014
  3. Project waarvoor vergunning werd aangevraagd (of melding gedaan) in 2015
  4. Project waarvoor vergunning werd aangevraagd (of melding gedaan) in 2016

Aandachtspunten:

  • Bent u niet vertrouwd met de mogelijke bestemmingen van een bouwproject? Raadpleeg eerst dit document (pdf).
  • Bepaal eerst of uw project uit één of meerdere werkzaamheden bestaat. Dit zijn de mogelijkheden (pdf) zoals vastgelegd in de regelgeving.
  • Bestaat uw project uit meerdere werkzaamheden  (bv. verbouwing en uitbreiding) en/of meerdere bestemmingen (bv. school met conciërgewoning)? Doorloop dan de EPB-wegwijzer voor elk van die onderdelen, alleen zo krijgt u het volledige overzicht van welke EPB-eisen van toepassing zijn.

Disclaimer

Het VEA spant zich in om fouten en technische storingen  in de EPB-wegwijzer te verkomen en de wegwijzer tijdig te updaten. Zij kan echter niet garanderen dat de EPB-wegwijzer volledig vrij is van fouten of technische problemen. Het VEA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat bij het gebruik van deze 'tool'. Het VEA is evenmin verantwoordelijk voor de beslissing of handeling die door de gebruiker is genomen op basis van de verstrekte informatie. Deze wegwijzer geeft een eerste indicatie of het project wel of niet aan de EPB-eisen moet voldoen en indien wel, welk eisenpakket geldt. Laat het resultaat steeds verifiëren door een verslaggever of architect!