Wat zijn de eisen?

Wie vandaag  denkt aan (ver-)bouwen, moet minstens E-peil 50 en een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorop stellen. Uiteraard zijn de eisen veel specifieker. Ze zijn onderverdeeld in drie grote groepen:

  • thermische isolatie: K-peil, U- en R-waarden;
  • energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie;
  • binnenklimaat: ventilatie en oververhitting.
EPB-eisen volgens datum bouwaanvraag

De specifieke eisen hangen af van datum waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding is ingediend (zie ontvangstbewijs gemeente of postbewijs bij aangetekende verzending).

Download hier de EPB-eisentabel die overeenstemt met de periode waarbinnen de aanvraag of melding is ingediend:

U merkt dat de eisen ook afhankelijk zijn van de bestemming voor 1 januari 2017 (pdf) of vanaf 1 januari 2017 (pdf) van een gebouw of gebouwdeel en de  aard van de werken (pdf). Bij meerdere werkzaamheden binnen één bouwproject, wordt een dossier opgesplitst om de eisen per onderdeel te bepalen.

Bouw nu al BEN! Dan voldoet je gebouw aan het E-peil van 2021.

Vanaf 2017: EPB-eisen voor EPN-eenheden

Vanaf 2017 vormen kantoren, scholen en ASB samen de 'niet-residentiële gebouwen', afgekort 'EPN-gebouwen' (EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen). Voor vergunningsaanvragen en melden vanaf 1 januari 2017 worden de EPB-eisen van deze gebouwen uitgebreid met een E-peileis en een minimum aandeel hernieuwbare energie. De E-peileisen voor niet-residentiële gebouwen hangen af van de functies die in het gebouw voorkomen, zie 'EPB-eisen voor EPN-eenheden' (pdf, januari 2016).

Vanaf 2021: BEN voor nieuwbouw

Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. En vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen. Dat betekent dat bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 het E30-peil moeten respecteren.

Verstrengingspad-EPB-eisen-tot-2021

Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven, wordt om de twee jaar een nieuwe studie gemaakt over de kostenoptimale E-peilen. Indien nodig wordt dit vooropgestelde pad bijgestuurd.