Lijst van wijzigingen

EPB-decreet

De geconsolideerde versie van het EPB-decreet van 22 december 2006.

Decreetswijzigingen

  • Decreetswijziging van 17 februari 2017, met wijzigingen aan de verantwoordelijkheden van aangifteplichtige, verslaggever en promotor-bouwheer, de rechtsgrond voor het S-peil en een verdere digitalisering van de procedures. Meer informatie over de voornaamste wijzigingen (pdf - versie april 2017).
     
  • Decreetswijziging van 14 maart 2014 (pdf), met wijzigingen op het vlak van de erkenningsregeling van verslaggevers, de aangifteplicht, de uiterste indiendatum EPB-aangifte, de sancties, verduidelijking van het toepassingsgebied en het aantal in te dienen EPB-aangiften. Een toelichting vindt u in bovenstaand document.

EPB-besluit

De geconsolideerde versie van het EPB-besluit van 11 maart 2005.

Besluitswijzigingen

Wijziging van ministeriële besluiten

  • Het Ministerieel Besluit van 9 september 2016 wijzigt het MB van 15 september 2009 en van 2 april 2007 i.v.m. warmtepompen op een waterlus en nachtventilatie in kantoren en scholen - publicatie B.S. 25 november 2016 en van kracht vanaf 25 november 2016.
     
  • Het Ministerieel Besluit van 9 maart 2016 (pdf) voorziet een algemene vrijstelling voor ketels van 10 jaar oud of jonger - publicatie B.S. 6 april 2016 en van kracht vanaf 16 april 2016.

Dat wijzigingsbesluit bevat volgende bijlagen: