Lijst van wijzigingen

EPB-decreet

De geconsolideerde versie van het EPB-decreet van 22 december 2006.

Decreetswijzigingen

  • Decreetswijziging van 14 maart 2014, met wijzigingen op het vlak van de erkenningsregeling van verslaggevers, de aangifteplicht, de uiterste indiendatum EPB-aangifte, de sancties, verduidelijking van het toepassingsgebied en het aantal in te dienen EPB-aangiften. Een toelichting vindt u in bovenstaand document.

EPB-besluit

De geconsolideerde versie van het EPB-besluit van 11 maart 2005.

Besluitswijzigingen

    Publicatie B.S: 23 februari 2017.

Publicate B.S: 28 december 2015. 

publicatie B.S.: 6 juli 2009.

publicatie B.S.: 11 juni 2008.

goedkeuring Vl. Reg.: 23 november 2007.

publicatie B.S.: 8 september 2006. 

goedkeuring Vl. Reg.: 2 december 2005.

Wijziging van ministeriële besluiten

  • Het ministerieel besluit van 9 september 2016 wijzigt het MB van 15 september 2009 en van 2 april 2007 i.v.m. warmtepompen op een waterlus en nachtventilatie in kantoren en scholen. (publicatie Belgisch Staatsblad 25/11/2016 en van kracht vanaf 25/11/2016)
     
  • Het ministerieel besluit van 9 maart 2016 (pdf) voorziet een algemene vrijstelling voor ketels van 10 jaar oud of jonger. (publicatie Belgisch Staatsblad: 06/04/2016 - van kracht vanaf 16/04/2016)

Dat wijzigingsbesluit bevat volgende bijlagen: