Lijst van wijzigingen

EPB-decreet

De geconsolideerde versie van het EPB-decreet van 22 december 2006.

Decreetswijzigingen

  • Decreetswijziging van 17 februari 2017, met wijzigingen aan de verantwoordelijkheden van aangifteplichtige, verslaggever en promotor-bouwheer, de rechtsgrond voor het S-peil en een verdere digitalisering van de procedures. Meer informatie over de voornaamste wijzigingen (pdf - versie april 2017).
     
  • Decreetswijziging van 14 maart 2014 (pdf), met wijzigingen op het vlak van de erkenningsregeling van verslaggevers, de aangifteplicht, de uiterste indiendatum EPB-aangifte, de sancties, verduidelijking van het toepassingsgebied en het aantal in te dienen EPB-aangiften. Een toelichting vindt u in bovenstaand document.

EPB-besluit

De geconsolideerde versie van het EPB-besluit van 11 maart 2005.

Besluitswijzigingen

Wijziging van ministeriële besluiten

Dat wijzigingsbesluit bevat volgende bijlagen: