Informatie voor docenten en opleidingsinstellingen

NIEUWS
 • 14 FEB 2017 - Centraal examen nieuwe locatie

Vanaf maart gaan de examens door bij het VEA ipv bij Selor. Nieuwe locatie: Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel. De data zijn consulteerbaar op de website. Inschrijven kan tot 14 dagen voor datum van het examen.

 • 12 DEC 2016 - Conceptversie toekomstig inspectieprotocol beschikbaar

  Vanaf 1 juli 2017 zal een nieuw inspectieprotocol moeten gebruikt worden voor de opmaak van EPC's voor residentiële gebouwen.

  Daarnaast zullen op dat moment ook enkele wijzigingen aan de software worden doorgevoerd. Via een oefenomgeving kan kennis gemaakt worden met de nieuwe software. Bugs kunnen gemeld worden aan energie@vlaanderen.be via volgend formulier.

  De aanpassingen (pdf, 96kB) zijn gebaseerd op een bevraging van de energiedeskundigen, veelgestelde vragen, bevindingen uit controles, ....

  Tot 1 juli 2017 blijven het huidige inspectieprotocol en de huidige software van kracht!

  Lees meer in de rubriek inspectieprotocol.

   

Software

De toegang tot de EPC-software verloopt via de energieprestatiedatabank. De toegang verloopt beveiligd via uw e-id of token. 

Inspectieprotocol

De huidige versie van het inspectieprotocol en de bijhorende informatie is na te lezen op de webpagina voor energiedeskundigen type A.

Voor vragen over het huidige of vroegere versies van het inspectieprotocol, kunt u ons contacteren.

Centraal examen
 • Algemene informatie over het centraal examen
  • Inschrijven voor het centraal examen gebeurt via de energieprestatiedatabank (uiterlijk 14 dagen voor examen)
  • Vanaf maart gaan de examens door bij het Vlaams Energieagentschap in het Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel.
 • Excelbestand  (nieuwe lay-out) voor het doorgeven van de namen van de kandidaat-energiedeskundigen. Opdat de kandidaat-energiedeskundigen zich tijdig kunnen inschrijven voor deelname aan het centraal examen, moeten deze lijsten stipt ingevuld en doorgestuurd worden.
Erkenningsbesluiten voor de opleiding tot energiedeskundige type A en type C
Aanvraag tot erkenning van de opleidingen?

Opleidingsinstellingen die interesse hebben om een erkende opleiding tot energiedeskundige in te richten kunnen onderstaande aanvraagformulieren ingevuld terugsturen naar het VEA.

- Aanvraag erkenning voor het geven van een opleiding tot energiedeskundige type A

- Aanvraag erkenning voor het geven van een opleiding tot energiedeskundige type B

- Ministerieel besluit van 11 maart 2008 betreffende de opleidingen tot energiedeskundige type/B

Voor meer informatie, neem contact op met het VEA.

Demo centraal examen

Het centraal examen bestaat uit 30 vragen en een case:

 • simulatie voorbeeldvragen (link tijdelijk buiten gebruik - onze excuses we trachten dit zo snel mogelijk op te lossen)
 • demo case : vraagstelling en antwoorden