Informatie voor docenten en opleidingsinstellingen

NIEUWS
  • VANAF 1 JANUARI 2018 - Geslaagde studenten moeten zich binnen de 12 maanden na datum behalen getuigschrift registreren op de energieprestatiedatabank.

Meer info volgt

  • 1 JULI 2017 - Nieuw inspectieprotocol vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli verandert er terug wat in het EPC-landschap:

Heeft u vragen, aarzel niet om ons te contacteren via energie@vlaanderen.be

  • 2 MEI 2017 - Nieuw sjabloon voor doorgeven deelnemers opleidingen

Vanaf 2 mei moeten de opleidingsinstellingen nieuwe sjablonen gebruiken voor het doorgeven van de deelnemers aan de opleidingen en permanente vormingen!

 

  • 24 APRIL 2017  -  Aanvraagformulier erkenning voor het geven van permanente vorming

Opleidingsinstellingen die permanente vorming voor energiedeskundigen type A willen geven kunnen een erkenning aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en aan het VEA terug te bezorgen. Dit jaar moeten energiedeskundigen type A 6 uur permanente vorming volgen over het nieuwe inspectieprotocol.

De voorwaarden voor de erkenningsregeling voor de opleidingsinstellingen en meer info is na te lezen in het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 2008 betreffende de opleidingen tot energiedeskundige type A en type B, wat betreft het instellen van een verplichting tot het volgen van een permanente vorming voor energiedeskundigen type A.

Software - nieuw vanaf 1 juli 2017

De toegang tot de EPC-software verloopt via de energieprestatiedatabank. De toegang verloopt beveiligd via uw e-id of token. 

Nieuw vanaf 1 juli 2017

Inspectieprotocol - nieuw vanaf 1 juli 2017

De huidige versie van het inspectieprotocol en de bijhorende informatie is na te lezen op de webpagina voor energiedeskundigen type A.

Voor vragen over het huidige of vroegere versies van het inspectieprotocol, kunt u ons contacteren.

!Presentatie train-de-trainer met de wijzigingen n.a.v. het nieuwe IP (vanaf 1 juli 2017)!

Centraal examen
  • Algemene informatie over het centraal examen
    • Inschrijven voor het centraal examen gebeurt via de energieprestatiedatabank (uiterlijk 14 dagen voor examen)
    • Vanaf maart gaan de examens door bij het Vlaams Energieagentschap in het Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel.
  • Excelbestand  (nieuwe lay-out) voor het doorgeven van de namen van de kandidaat-energiedeskundigen. Opdat de kandidaat-energiedeskundigen zich tijdig kunnen inschrijven voor deelname aan het centraal examen, moeten deze lijsten stipt ingevuld en doorgestuurd worden.
Erkenningsbesluiten voor de opleiding tot energiedeskundige type A en type C