Cijfers en studies

6,4% van de energie die we in Vlaanderen gebruiken, is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, van alle warmtegebruik is 5,9% groen, van ons stroomverbruik 12,3%: pdf bestandInfografiek groene energie.pdf (181 kB). De Europese Unie en de lidstaten hebben concrete doelstellingen vastgelegd om het aandeel hernieuwbare energiebronnen sterk te vergroten. Vlaanderen wil meewerken aan de realisatie van de Belgische doelstelling om 13% hernieuwbare energie te produceren tegen 2020. Zo worden we minder afhankelijk van de import van schaarse en steeds duurdere energiebronnen, en verkleinen we de uitstoot van broeikasgassen.

barometer

Recente cijfers en evoluties in een helder overzicht
Nuttige websites

Statistieken groene stroom en WKK vindt u op de website van de VREG