Energiecoöperant worden

Steeds meer gezinnen dragen actief bij aan de bouw van grote windturbines of andere groenestroomprojecten. Zij zijn lid van een coöperatieve vennootschap die hernieuwbare energieprojecten ontwikkelt. Om lid te worden van zo’n coöperatie, koopt u een aandeel. Leden kunnen eventueel ook klant worden en energie afnemen.

Onze tips:

  • Een coöperatieve vennootschap is eigenlijk in handen van haar leden. U mag als vennoot dus niet alleen financieel, maar ook op bestuursvlak participeren.
  • Als u voor een cvba of coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kiest, heeft u een voordeel: er is een strikte scheiding tussen het vermogen van de vennootschap en het privé-vermogen van de vennoten. De vennoten van een cvba zijn in principe slechts aansprakelijk voor het bedrag dat ze inbrengen in de vennootschap.
  • Informeer u goed over de doelen van de coöperaties. Sommige coöperaties investeren rechtstreeks in projecten op terrein, anderen stellen via een lening uw geld ter beschikking van een grote energieproducent. 
    Lees de statuten nauwkeurig. De statuten vormen het contract tussen de vennoten, ze bepalen het werkingskader en leggen de regels vast tussen de leden van de coöperatie.
  • Ga na of de vennootschap erkend is door de Nationale Raad voor Coöperatie (NRC), voor erkende vennootschappen is de opbrengst van het aandeel (jaarlijkse rente tot 6%) belastingvrij tot 170 euro.
  • Er zijn ook coöperatieve vennootschappen die de principes van het International Co-operative Alliance (ICA) onderschrijven, zij verzekeren hun klanten o.a. democratische controle, vorming en een bepaald rendement van het ingebrachte kapitaal.
Nuttige websites

Alles over uw rechten en plichten als lid van een cvba en over de erkenning van vennootschappen door de Nationale Raad vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Minimumaandeel hernieuwbare energie nodig?  Volg de eisen van de energieprestatieregelgeving.