Micro-WKK

Een micro-WKK is een centrale verwarmingsketel die naast warmte ook elektriciteit produceert. Een motor drijft een elektrische generator aan en geeft daarbij warmte vrij (voor verwarming en aan het water in de boiler). Deze toepassing is vooral interessant voor grotere gebouwen en collectieve woonprojecten (zoals appartementsgebouwen, studentenresidenties, co-housing, sociale huisvesting, woon- en zorgcentra). De opgewekte stroom kan onmiddellijk gebruikt worden, eventueel overschot kan geleverd worden aan het net. Produceert de installatie te weinig elektriciteit, dan kan het tekort aan stroom van het net gehaald worden.

Vooral bij een grote, constante warmtevraag (verwarming en warm water) is de investering in een micro-WKK rendabel. De geproduceerde warmte moet  nuttig gebruikt worden. Als u investeert in een micro-WKK, koop dan  een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie. Om in aanmerking te komen voor steun, moet deze moet een positieve relatieve primaire energiebesparing realiseren. Let op, het vervangen van een ketel door een micro-WKK zal uw brandstofkosten verhogen. U zal meer brandstof (meestal aardgas) gebruiken, omdat u ook elektriciteit produceert. Anderzijds zal u minder elektriciteit van het net afhalen.

Steun voor micro-WKK kleiner dan 10 kW

In welk steunsysteem u valt is afhankelijk van de datum van indienstname van de warmte-krachtinstallatie:

Breng uw netbeheerder op de hoogte!

Meldt u binnen de 45 kalenderdagen na het in dienst nemen van de installatie aan bij de distributienetbeheerder. Dit is belangrijk voor de veilige uitbating van het distributienet. Doet u dit niet tijdig, dan kan de toegang tot het distributienet worden ontzegd.
Eandis: www.eandis.be/nl/klant/aansluitingen/lokale-productie/lokale-productie-t...
Infrax: www.infrax.be/nl/Groene-stroom/aanmelden-kleiner-dan-10-kva

Wie uw netbeheerder is, kan u met uw postcode opzoeken op de website van de VREG.

Nuttige websites

De campagne van de provincie Limburg over Energiezuinig verwarmen.