Groenestroomcertificaten

Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen hebben de mogelijkheid om groenestroomcertificaten te verkrijgen voor de elektriciteit die ze in het Vlaams gewest produceren uit hernieuwbare energiebronnen. Een groenestroomcertificaat toont aan dat  een bepaalde installatie een hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt uit een hernieuwbare energiebron.

Let op, nieuwe installaties moeten rekening houden met de bandingfactor (correctiefactor). In bepaalde gevallen is deze vastgesteld op 0 (= geen certificaten).

Groenestroomcertificaten voor biogas, biomassa en wind kunnen aangevraagd worden bij het VEA.

Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen kunnen aangevraagd worden bij de netbeheerder. De distributienetbeheerder is het unieke aanspreekpunt voor alles wat met zonnepanelen te maken heeft.

Nuttige websites

Heeft u vragen over groenestroomcertificaten voor zonne-energie? Contacteer uw distributienetbeheerder.

Heeft u vragen over de waarde van groenestroomcertificaten? Contacteer de VREG.