Klacht over een EPC?

Heeft u vragen over de correctheid van uw EPC? Heeft u geen geldig EPC ontvangen of is de EPC-informatie in de advertentie niet correct? Dan kunt u dat via het klachtenformulier hiernaast aan het VEA melden.

Let op:

  • Het VEA behandelt geen anonieme klachten. Ook telefonische klachten kunnen we niet verwerken. Schriftelijke klachten, per brief of fax, worden wel aanvaard. Bij voorkeur gebruikt u het klachtenformulier hiernaast en stuurt u het naar energie@vlaanderen.be. Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in.  Een klachtenprocedure kan tot 6 maanden in beslag nemen.
  • Heeft u een woning gekocht en heeft u geen EPC ontvangen dan moet u dat binnen een jaar na aankoop (datum akte) melden.  Ook bij huur kunt u een klacht indienen tot uiterlijk één jaar na ondertekenen van het huurcontract. Voor vragen over de correctheid van een EPC heeft u 2 jaar (na aankoop) de tijd om een klacht in te dienen. Bovendien mogen gedurende de klachtenprocedure ook geen werkzaamheden worden doorgevoerd aan de gebouwdelen die naar aanleiding van de klacht gecontroleerd worden.
  • Als u een klacht indient, wordt u omwille van privacyredenen niet op de hoogte gebracht van de eventuele sanctie die aan de eigenaar, makelaar of energiedeskundige werd opgelegd.  Bij afwezigheid van een EPC riskeert de verkoper/verhuurder een boete maar zal de koper/huurder geen EPC ontvangen. Gaat uw klacht over correctheid van een EPC dan krijgt de huidige eigenaar een aangepast EPC indien effectief fouten worden vastgesteld bij controle. Bij verhuur moet de eigenaar een kopie van het aangepaste EPC aan de huurder bezorgen.
  • Oplossen van louter contractuele geschillen is geen bevoegdheid van het VEA. Het VEA kan een uitspraak doen over de vereiste aanwezigheid, advertentieverplichting of correctheid van het EPC maar kan geen uitspraak doen over contractuele geschillen of geleden schade. Voor juridische advies kunt u bijvoorbeeld terecht bij de wetswinkel of de Commissie Juridische Bijstand.
  • Om de correctheid van het EPC te controleren, moet het VEA toegang tot de woning (en stookruimte bij appartementen) krijgen. Het VEA voert geen destructief onderzoek uit. Alle relevante info moet voor of uiterlijk tijdens dit plaatsbezoek ter beschikking gesteld worden van het VEA.  Verder op onze website vindt u meer info over de opmaak van het EPC en over de mogelijke bewijsstukken die nuttig zijn voor de opmaak van het EPC (link aanstiplijst). 
  • De energiescore op uw EPC is niet bedoeld om te vergelijken met het werkelijke energieverbruik dat op uw energiefactuur staat. Bij de opmaak van het EPC wordt namelijk gerekend met een standaardverbruik en een standaardklimaat dat voor alle woningen hetzelfde is. Met het werkelijke energieverbruik dat sterk kan verschillen van gezin tot gezin wordt geen rekening gehouden bij de opmaak van het EPC. Met onze tool kan je je energiescore wel onderling vergelijken met gelijkaardige woningen.
Klachtenformulier over EPC bij verkoop of verhuur van woongebouwen