Definitieve evaluatierapporten

Jaarlijks rapporteert het VEA aan de Vlaamse minister van Energie over de steun voor groene stroom en WKK. De rapporten worden in drie onderdelen opgesplitst:

  • deel 1: berekeningen onrendabele top en bandingfactor voor nieuwe projecten
  • deel 2: actualisaties voor lopende projecten (PV- en windenergie-projecten)
  • deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanayse

Bandingfactor 2018:

Bandingfactor 2017:

Bandingfactor 2016:

Bandingfactor 2015:

Bandingfactoren 2014:

Bandingfactoren 2013: 

Ook interessant

Rapporten worden steeds ter consultatie voorgelegd. Zolang een rapport niet definitief is, kunt u het ontwerp raadplegen via de nieuwsberichten 'Monitoring en evaluatie'.

In dit overzicht vindt u voor alle projectcategorieën de oorspronkelijke afgetopte bandingfactoren, zoals van toepassing bij de opstart van een groenestroom- of WKK-project.

Berekeningsmethode

Om de onrendabel top voor groenestroom- en WKK-projecten te berekenen, gebruikt het VEA dit rekenmodel (xlsm).