Nieuws

  • 7 maart 2018

Zonnegids: samen investeren in grote zonneprojecten

Burgerparticipatie is een van de instrumenten om meer groene-energieprojecten te realiseren. En dat weet de Vlaming.
nieuws call groene warmte
  • 20 februari 2018

Persbericht: 15,4 miljoen euro steun voor groene-warmteprojecten

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor groene-warmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie.
schematische voorstelling van een huis met daarop S= ?
  • 13 november 2017

S-peil vervangt het K-peil voor nieuwe woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 2018

Zoals opgelegd door de Europese richtlijn, evolueert de Vlaamse nieuwbouw stapsgewijs naar bijna-energieneutrale gebouwen. Om de energievraag terug te dringen, is een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil cruciaal.
renovatiepact wij doen mee
  • 8 december 2017

Persbericht: Woningen krijgen woningpas en energielabel

Ministers Tommelein, Homans en Schauvliege verspreidden vandaag een persbericht naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van het Renovatiepact.
geldkistje met daarnaast eurobiljetten en muntstukken
  • 10 november 2017

Energiepremies en energielening 2018

De Vlaamse overheid kent al jaren energiepremies toe aan gezinnen die in hun woning of appartement energetisch renoveren. De aanvraag en uitkering van deze premies verloopt via de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax).
  • 8 december 2017

Zonnekaart wint eGOV-award voor Open Data

Zonnekaart Vlaanderen wint eGOV-award in de categorie ‘Open data’
  • 23 augustus 2017

Wanneer is na-isolatie van buitenmuren via de binnenzijde interessant?

Een belangrijk deel van het woningpark is nog niet goed geïsoleerd. De (na-)isolatie van bestaande gebouwen, in het bijzonder de na-isolatie van gevels, krijgt steeds meer belangstelling. Tot 25% van de warmte van de woning ontsnapt via de muren.