Contacteer ons

Centrale stookplaats: warmtemeters verplicht

  • 17 oktober 2016

Sinds 31 december 2016 zijn warmtemeters verplicht bij centrale stookplaatsen

In gebouwen met een centrale stookplaats ontbreekt vaak een individuele warmtemeter. Een dergelijke meter registreert het verbruik voor verwarming of warm water per appartement, kantoor of winkel. Bij gebrek aan zo’n meter, worden stookkosten vaak verdeeld op basis van oppervlakte, aantal inwoners of via een ruwe meting met metertjes op de radiatoren. Dat leidt vaak tot discussies tussen bewoners en verhuurders over wie wat moet betalen. Daarnaast is er zonder individuele warmtemeter weinig stimulans om energiebesparende maatregelen te nemen. Een individuele warmtemeter registreert het werkelijke verbruik per eenheid, waardoor niet alleen de kosten maar ook de winsten door spaarzaam gedrag voor rekening van de gebruiker zijn.

De Vlaamse Regering legde de voorwaarden voor de verplichting vast. Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen voor bestaande gebouwen, vb. waar de installatie van meters praktisch onmogelijk is, waar al individuele warmtemeters of meters op de radiatoren zijn of waar op korte termijn een renovatie van het gebouw of de verwarmingsinstallatie zal gebeuren. Voor nieuwbouw of bij een ingrijpende energetische renovatie van een gebouw, of bij vervanging van bestaande meters, zijn steeds meters volgens de nieuwe voorschriften verplicht.

U kan deze voorwaarden in detail nalezen in de Wijziging Energiebesluit voor wat warmtemetingen betreft, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 december 2016 (pdf).