Uitbreiding premie elektrische wagen voor leasingwagens

  • 6 juli 2017

De Vlaamse Regering besliste op 9 juni 2017 om de premie voor elektrische wagens uit te breiden voor leasingwagens.

Leasingvoertuigen die voor het eerst worden ingeschreven vanaf 03/08/2017 door natuurlijke personen komen ook in aanmerking voor de premie van de Vlaamse overheid voor elektrische wagens.

Alle andere premievoorwaarden blijven behouden.