Vlaams Energieagentschap

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Met een voortreffelijke teamgeest, op een efficiënte manier, met een dynamische en flexibele opstelling biedt het VEA een deskundige en klantgerichte dienstverlening aan.

Onze belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Wij richten ons daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie.

Momenteel hebben we 72 personeelsleden ondergebracht in 2 clusters, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie, en een staf. De clusters zijn verdeeld in teams.

Cluster energie-efficiëntie:

  • Team beleid
  • Team methodieken
  • Team ICT
  • Team kwaliteit en ondersteuning
  • Team toezicht

Cluster milieuvriendelijke energieproductie:

  • Team beleid
  • Team monitoring en evaluatie
  • Team certificatendossiers

Het VEA heeft haar hoofdbestuur in Brussel, en beschikt over 2 buitendiensten (Hasselt en Gent).

Relevante documenten: