Premies via uw netbeheerder in 2016

De Vlaamse netbeheerders (Eandis en Infrax) worden door de Vlaamse overheid verplicht om bij hun afnemers energiebesparing te stimuleren. Dit doen ze onder meer door een aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen.  Iedere netbeheerder ondersteunt dezelfde acties.

Premies 2016: De netbeheerders geven ook voor eindfacturen in 2016 heel wat premies.

U kan niet zelf kiezen wie uw netbeheerder is.  Per gemeente werd een netbeheerder aangeduid.  Via de subsidiemodule komt u te weten wie uw netbeheerder is. U vindt er ook een link naar de website van de netbeheerder waar u alle aanvraagformulieren vindt. Indien u de aanvraag online indient bij uw netbeheerder, dan wordt de premie sneller uitbetaald.

Voor bestaande woningen en appartementen (aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006) zijn er premies voor

Deze premies gelden ook wanneer u als niet-particulier eigenaar bent van een woongebouw.

Voor nieuwbouwwoningen en nieuwbouwappartementen wordt een globale E-peilpremie gegeven. Deze premie komt toe aan de aangifteplichtige vermeld in het EPB-aangiftedossier.

Voor eindfacturen vanaf 2014 wordt er ook een premie gegeven voor de plaatsing van een warmtepomp of zonneboiler in woningen aangesloten op het net voor 1/1/2014 (of aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor die datum).

Indien u beschermde afnemer bent, zijn er nog een aantal bijkomende tegemoetkomingen.

  • Zo is er de kortingbon voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast
  • Anderzijds bestaat er voor deze doelgroep ook nog een premie van 800 euro voor de plaatsing van een individuele condensatieketel op aardgas of stookolie ter vervanging van een bestaande, verouderde verwarmingsinstallatie. 
  • Tot slot worden de premiebedragen (en de maxima) van de algemene premies verhoogd met 50% voor beschermde afnemers voor investeringen in bestaande woningen, voor de Epeilpremie bedraagt de verhoging 20%.

Beschermde afnemers die een woning huren op de private huurmarkt, kunnen (naast enkele andere prioritaire groepen) ook in aanmerking komen voor het sociaal dakisolatieproject van de netbeheerder en behoren tot een van de prioritaire doelgroepen voor de uitvoering van een gratis energiescan. Vraag ernaar bij uw netbeheerder.

bereken-besparing