Contacteer ons

Sociale dakisolatieprojecten huurwoningen

Binnen enkele jaren zal dakisolatie in alle Vlaamse woningen verplicht zijn. Ook een eigenaar die een woning verhuurt, kan dus best niet langer wachten en laat snel het dak isoleren. Meer uitleg over de Vlaamse dakisolatienorm vindt u rechts.

Voor huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerders met een extra hoge premie van 23 euro per m² voor een stevig duwtje in de rug. Bovendien begeleidt een projectpromotor zowel verhuurder als huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken (actuele lijst promotoren per gemeente(xls-bestand)). Hij stelt zelf een vakbekwame aannemer aan en vraagt achteraf de premie aan bij de netbeheerder. Als verhuurder hoeft men dus niets te doen.

In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij :

 • de huurprijs niet verhoogt omdat het dak geïsoleerd wordt
 • het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving.
  huurwoningen prioritaire groep andere woningen
premie netbeheerder  23 euro per m² voor promotor sociale dakisolatie   6-8 euro per m² voor eigenaar of huurder
belastingvermindering 30% van de eventuele restfactuur voor de verhuurder   30% van het factuurbedrag voor eigenaar of huurder

Bij de beoordeling of een woning in aanmerking komt, gaat specifieke aandacht naar de integrale kwaliteit van de woning. Huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking, alle andere huurwoningen wel. Met de extra hoge premie van 23 euro per m² geplaatste dakisolatie worden de kosten voor de begeleiding van de huurder en verhuurder en de plaatsing van de dakisolatie gefinancierd.

Welke woningen en bewoners komen in aanmerking?

Het gaat om woningen en wooneenheden op de private huurmarkt voor zover de bewoner behoort tot de volgende doelgroepen:

 1. Beschermde afnemers (recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit);
 2. Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissi (LAC) werd ingediend;
 3. Huishoudens met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit;
 4. Personen die behoren tot de prioritaire doelgroep in het kader van de Energielening (0% lening);
  • die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of het Omnio-statuut bezitten
  • die in schuldbemiddeling zitten (bv. bij het OCMW of CAW) en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
  • die hulp krijgen van het OCMW voor onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit.
 5. Personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW.
 6. Natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een huurprijs van maximaal 450 euro per maand (of 500 euro per maand in centrumsteden of Vlabinvest-gebied*).

* Het Vlabinvest-gebied omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren gelegen in het arrondissement Leuven.

Woningen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking.

Elk dak is anders, dus ook elke factuur. Als de sociale dakisolatiepremie van 23 euro per m² niet alle kosten dekt, wordt aan de verhuurder op voorhand gevraagd om een beperkt restbedrag te betalen. Een eventuele factuur die daarvoor aan de verhuurder wordt gericht, kan benut worden in het kader van de federale belastingvermindering (30% van het factuurbedrag met een maximum van 3040 euro in 2014) voor dakisolatie of andere premies, uitgezonderd die van de netbeheerder.

Een voorbeeld:
Oppervlakte dak: 100 m²
Total kost dakisolatie: 3.100 euro
Prijs per m²: 31 euro
Premie 23/m²: 2.300 euro
Restfactuur: 800 euro
30% fiscaal voordeel: 240 euro
Kost voor eigenaar: 560 euro

Het is aangewezen dat in deze woningen voorafgaand aan de dakisolatiewerken een gratis huishoudelijke energiescan wordt uitgevoerd.

Wie begeleidt de uitvoering van een sociaal dakisolatieproject?

Een projectpromotor staat in voor de begeleiding van de huurder en de eigenaar en de planning van de dak- of zoldervloerisolatie. Elke organisatie die voldoet aan de voorwaarden die in het aanvraagformulier vermeld zijn, kan als projectpromotor werken. De projectpromotor kan de plaatsing zelf uitvoeren of kan daarvoor beroep doen op een aannemer.

Een sociaal dakisolatieproject bestaat uit volgende stappen:

 • De projectpromotor gaat zowel bij huurder als eigenaar de bereidheid na om een sociaal dakisolatieproject uit te voeren volgens de voorwaarden van dit reglement.
 • De projectpromotor maakt afspraken met de huurder en de eigenaar rond de uitvoering en de financiering van de werken.
 • De projectpromotor dient dan een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de netbeheerder.
 • Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een brief of e-mail met de mededeling dat de premie na uitvoering van de werken kan worden toegekend en hoe groot het bedrag ervan is.
 • Indien de netbeheerder de aanvraag niet kan goedkeuren, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een brief of e-mail met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.
 • Na de goedkeuring van de aanvraag kunnen de werken worden uitgevoerd.
 • Voor een eventueel restsaldo bezorgt de projectpromotor zelf of de aannemer een aparte factuur aan de eigenaar die na voorafgaandelijk akkoord een deel van de werken financiert. Op basis van die factuur van de projectpromotor of de aannemer kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder geen andere premie meer uitbetalen.
 • De projectpromotor bezorgt de netbeheerder een schuldvordering met als bijlage:
  • een kopie van de factu(u)r(en) van de projectpromotor en/of de aannemer
  • voor een eventueel restsaldo dat wordt doorgerekend aan de eigenaar: een kopie van de factuur voor het restbedrag met vermelding van het uitvoeringsadres gericht aan de verhuurder.
  De schuldvordering bedraagt maximaal 23 euro per vierkante meter. In dat bedrag is een vergoeding voor het luik sensibilisering en trajectbegeleiding van de huurder en de eigenaar dat de projectpromotor op zich nam, inbegrepen.
 • De elektriciteitsdistributienetbeheerder betaalt binnen de 20 werkdagen na ontvangst van deze schuldvordering aan de projectpromotor maximaal 23 euro per vierkante meter geplaatste dak- of zoldervloerisolatie.

Algemene voorwaarden, actievoorwaarden en aanvraagprocedure

Een uitgebreide richtlijn inclusief aanvraagformulier is te vinden op de websites van de netbeheerders:

Voor Infrax: http://www.infrax.be/nl/Premies-en-acties/energiezuinige-acties/sociale-dakisolatie
Voor Eandis: http://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/overzicht-premies

Een folder voor het doelpubliek werd verspreid naar onder meer de OCMW's, de LAC-voorzitters, de netbeheerders, actoren rond welzijn, armoedebestrijding en wonen en de lokale entiteiten van het FRGE. Aan hen wordt gevraagd deze folder gericht te verspreiden. Via de online bestelmodule kunt u pakketten van 20 exemplaren bijbestellen die u dan gratis per post bezorgd worden.

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u terecht bij het Vlaams Energieagentschap: roel.vermeiren@vea.be.

Ook interessant